Centre of Expertise Water Technology

Summary
Het CEW ontwikkelt de technologie én het talent van de toekomst in de Topsector Water.
Centre of Expertise Water Technology
best practice

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is hét kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Het CEW bundelt expertise van onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen.

Speelt water binnen uw bedrijfsprocessen een belangrijke rol en wilt u hier slimmer, duurzamer en circulair mee omgaan? Of ontwikkelt u toepassingen op het gebied van watertechnologie en wilt u uw innovatieproces versnellen? Dan kan het Centre of Expertise Water Technology (CEW) u van dienst zijn! 

In uw opdracht werkt het CEW samen met experts, studenten en docenten van hogescholen aan uw project. De onderzoeksopdrachten die het CEW uitvoert, maken integraal deel uit van het opleidingstraject van onder andere hbo-studenten chemische technologie en milieukunde. Zodoende ontwikkelt het CEW de technologie én het talent van de toekomst voor de Topsector Water. Door te kiezen voor het CEW, kiest u dus ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?