Circulair en duurzaam bouwen!

Summary
Een gezonde en inspirerende werk- en leeromgeving in een energieneutraal, klimaatadaptief en circulair gebouw.
Circulair en duurzaam bouwen!
best practice

AERES HOGESCHOOL ALMERE: DUURZAAM BEELDMERK AAN DE ENTREE VAN FLORIADE EXPO 2022

Aan één van de hoofdwegen naar Floriade Expo 2022 is bij aanvang van het nieuwe collegejaar de nieuwbouw van groene onderwijs- en kennisinstelling Aeres Hogeschool Almere in gebruik genomen. 

GROENE LONG

Op basis van een uitdagend Programma van Eisen en prikkelende selectie van het ontwerpteam is door HEVO een innovatief team samengesteld met een uitgesproken visie over duurzaamheid en circulariteit. Het ontwerp van BDG Architecten weerspiegelt zowel de duurzame identiteit van het onderwijs van de faculteit in Almere als het centrale thema van de aanstaande wereldtuinbouwtentoonstelling: ‘Growing Green Cities’. ‘Groen’ is dan ook een belangrijke bouwsteen. Enerzijds als het gaat om duurzame, circulaire en zelfvoorzienende oplossingen. Anderzijds is het letterlijk een groene school met planten in, aan en op het gebouw. De ‘groene long’ met verschillende soorten groene wanden, planten en bomen, beweegt zich als een landschap door het gebouw, van entree tot dak. Het groen is niet alleen goed voor de luchtzuivering, vochtbalans en akoestiek in de school. Het prikkelt de zintuigen en heeft als onderdeel van het living lab ook een educatieve waarde; studenten in Almere doen onderzoek naar stedelijke voedselvoorziening en gezond leven in de groene stad en naar de wijze waarop het groen in de school bijdraagt aan de leerprestaties. Omdat er op verschillende manieren wordt onderwezen, onderzoek verricht en samengewerkt, zijn de ruimtebehoeften vertaald in een functionele en gevarieerde mix aan leer-, werk- en overlegruimten. Door de flexibele inrichting en meubels passen ruimten zich eenvoudig aan. Tijdens de Floriade, van april t/m oktober 2022, transformeert een deel van de school zelfs naar ontvangstgebouw.

SMART BUILDING

De nieuwe Aeres Hogeschool is een slim energetisch gebouw met smart-skin; afhankelijk van de positie en oriëntatie hebben de gevels verschillende eigenschappen. Zo zorgen PV-panelen aan de westkant naast energie­opwekking ook voor zonwering. De oostzijde, gericht op de bomentuin van het Floriade-terrein, is volledig groen en kleurt mee met de seizoenen. Het levendige natuurinclusieve groendak is zowel een aangename verblijfsruimte in de frisse lucht als een inspirerend leer- en experimenteergebied. Opgevangen regenwater dient als warmte-/koelingsbuffer en voorziet in de bewatering van het groen op en aan het gebouw. Een luifel van semi-transparante PV-panelen beschermt de studenten tegen de zon.

CIRCULAIR GEBOUW

Passend bij de duurzame ambities voor de nieuwe hogeschool heeft het ontwerp- en bouwteam continu onderzocht hoe het gebouw zo circulair mogelijk kon worden. Dat startte met de selectie van die partijen, middels een Europese aanbesteding, mede op criteria betreffende duurzaamheid en circulariteit. Door gebruik te maken van de Building Circularity Index is gestuurd op het maken van een ontwerp dat demontabel en aanpasbaar is. Er zijn allerlei circulaire materialen en toepassingen in het gebouw verwerkt, zoals betongranulaat, hergebruikt hout voor de trappen, vloeren en buitenmeubels en gerecyclede metalstuds voor de binnenwanden. Door registratie van materialen in Madaster wordt hergebruik in de verre toekomst beter mogelijk.

EERSTE HOGESCHOOL MET PLATINUM WELL-CERTIFICERING

Naast een duurzaam beeldmerk moest de nieuwe Aeres Hogeschool vooral een plek worden waar studenten graag naar toe gaan. Om te studeren én om te verblijven. De gezondheid en het welzijn van medewerkers en studenten kreeg daarom veel aandacht in het ontwerp. Het ruimschoots aanwezige levend groen heeft op zichzelf al veel positieve effecten op het binnenklimaat. Daarnaast zijn ook andere relevante factoren als daglicht, ventilatie, thermisch comfort, akoestiek, beweging en het gebruik van non-toxische materialen geoptimali­seerd. De gebouwprestaties worden continu gemonitord en aangestuurd door een intelligent gebouwbeheersysteem. Dit resulteert, als eerste hogeschool van Nederland, in een gouden of zelfs platinum WELL-certificering voor Aeres Almere.

SAMENWERKEN

Een innovatief gebouw ontstaat alleen door de goede samenwerking van de partijen die betrokken zijn in zowel de ontwerp- als de bouwfase en voor de gehele scope van het project. Deskundige partijen en personen die allen een commitment hebben om de benodigde extra stappen te zetten om te onderzoeken hoe een uitdagende opgave echt een stap verder komt. De leerpunten uit het proces en het resultaat van het totale proces komen terug in een gezamenlijke publicatie (https://digitaalpubliceren.com/aeres/18285/) zodat de hele sector hier profijt van kan hebben.

De volgende partijen zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van Aeres Hogeschool Almere:

BDG Architecten, architect
DGMR, bouwfysisch, duurzaamheids- en brandadviseur
Koninklijke Ginkel Groep, groenadviseur en groenaannemer
Eromesmarko, leverancier meubilair
INNAX, installatieadviseur
JVZ Ingenieurs, constructeur
HEVO, Programma van Eisen, projectmanagement en kostenmanagement
Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V., bouwkundig aannemer
Homij Technische Installaties, installateur


MEER INFORMATIE

Circulaire toekomstbestendige hogeschool

Meer weten? Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoon 073 6 409 409

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/10fe381a68e79e27f8fe3f7d5e226913_large.jpg https://www.circulairondernemen.nl/uploads/a3c3ac8c61c80469526ce0600ec326d8_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?