Circulaire sporthal Wageningen

Summary
Gemeente Wageningen bouwt circulaire sporthal
Circulaire sporthal Wageningen
best practice

Eind 2018 is de nieuwe, circulair-ingestoken sporthal van Wageningen opgeleverd. Deze sporthal huisvest overdag met name scholen die de hal gebruiken voor bewegingsonderwijs. In de avond en in het weekend is de hal het domein van Korfbal Vereniging Wageningen.

De bouw van deze sporthal sluit goed aan bij de circulaire ambitie van de gemeente Wageningen om klimaatneutraal te zijn in 2030. Wageningen heeft adviesbureau Rendemint gevraagd voor advies en begeleiding bij het circulair aanbesteden en realiseren van de sporthal.

All-electric, nul op de meter vanaf dag één, formaldehyde-vrij, homogene materialen en design for easy disassembly - zijn zo een paar voorbeelden van de circulaire uitgangspunten.

Met een marktbrede interactieve markverkenning en een digitale RFI (request for information) is de ambitie van Wageningen afgestemd op de mogelijkheden en bereidheid van de markt. Een krap budget vs. het verregaande circulair ambitieniveau was een extra uitdaging. Bij sommige onderdelen heeft de inzet van meer dan 3000 manuur door de vrijwilligers van hoofdgebruiker KV-Wageningen een rol gespeeld in het kunnen inzetten van meer circulaire materialen.

Binnen de design & construct opdracht was een inspanningsverplichting opgenomen om tijdens de realisatiefase voortschrijdend inzicht en circulaire mogelijkheden nog te kunnen inpassen. De combinatie tussen beschikbare tijd, geld en bereidheid enerzijds en het maximaal uitnutten van de circulaire mogelijkheden anderzijds, heeft uiteindelijk geresulteerd in een hal waar alle betrokken trots op zijn en waar zichtbaar en onzichtbaar grote stappen zijn gezet richting circulair.

Ruim zichtbaar is de toepassing van massief hout i.p.v. plaatmaterialen en de onbehandelde staalconstructie. Voor het overgrote deel van de vloer is geen afwerkingsmaterialen gebruikt. De vloer is gepolijst met  speciaal daarvoor geselecteerde beton In de gevel vallen de verticale zonnepanelen op, die ’s avonds verdraaibaar zijn naar de functie van lichtreclame. Minder zichtbaar zijn bijvoorbeeld delen van de installatie die stekerbaar zijn uitgevoerd waardoor bij aanpassingen en na gebruik met een klik installatiedelen moeiteloos hergebruikt kunnen worden. Heel zichtbaar, maar minder opvallend, zijn onderdelen van de sportinventaris die door de leverancier speciaal  circulair zijn ontwikkeld, geproduceerd en geleverd. .

 Geheel onzichtbaar is het opzettelijk voorkomen van giftige stoffen binnen het project. Met de keuze voor de toegepaste houtsoorten en een groot deel van de isolatiematerialen is blootstelling aan het schadelijke formaldehyde nagenoeg geëlimineerd.

De sporthal heeft zes hoofdfuncties, die allemaal compact georganiseerd zijn zodat er een zuiver bouwvolume ontstaan, met een zo gunstig mogelijke verhouding tussen vloer- en geveloppervlak.

De sporthal is zo gebouwd, dat er een entree is voor buitensporten, nabij de sportvelden, en voor binnensporten, in de sporthal. Deze kunnen afzonderlijk van elkaar gebruikt worden. De hoofdentree geeft toegang tot de centrale hal en de algemene ruimten, van hieruit zijn alle faciliteiten, waaronder ook de horeca, toegankelijk. Bij de bouw is gelet op de locatie van de horeca. Deze ligt in het hart van het gebouw, op de 1e verdieping. Op deze manier wordt een ultieme sportbeleving binnen het gebouw gecreëerd en is er ook zicht, eventueel vanaf het overdekte terras, op de buitensportvelden.

Bezoekers van de sporthal worden meegenomen in het duurzame karakter van de accommodatie. Niet alleen de tribunes en bijbehorende draadconstructie, maar ook de kozijnen, de deuren en wandpanelen zijn weliswaar gloednieuw, maar de materialen vinden hun herkomst uit reststromen De afwerking en montage zijn zodanig uitgevoerd dat een deur, paneel of kozijn hergebruikt kan worden in een ander project met dezelfde functie. Maar de elementen kunnen ook op materiaalniveau opnieuw samengesteld worden tot andere producten.  Er is zorgvuldig gekeken naar de herkomst en social fairness van materialens. Materialen komen uit een betrouwbare bron waar geen mensenrechten geschonden worden en  die zijn geproduceerd  met hernieuwbare energie. Bio-based materialen met gegarandeerde herplant.

Het bijzondere eindresultaat mag met recht in één adem met circulariteit genoemd mag worden. Transparant als Wageningen is wordt er echter niet geclaimd dat dit een ‘circulaire’ sporthal is. Immers om aan de PRP®-definitie van circulariteit, - die Wageningen hanteert - te voldoen zijn nog veel te nemen. Het toont wel aan dat een hoge ambitie, doorzettingsvermogen, enthousiasme en transparantie over wat nog niet gelukt is -  een goede mix is om de circulaire transitie te versnellen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?