De Friese Circulaire Inkoop Academie

Summary
Met circulaire inkoopexperts, ontwerpers en projectleiders werken aan circulaire inkooppilots in Fryslân.
De Friese Circulaire Inkoop Academie
best practice

De circulaire economie is booming, zeker in Fryslân. Steeds meer organisaties willen daarom met circulair inkopen aan de slag: het terug laten komen van principes achter circulaire economie in inkoop- en aanbestedingsprocessen. 

Ook in Fryslân wordt onder publieke organisaties het enthousiasme om iets met het thema te doen steeds groter. De belangrijkste vraag: hoe doen we dat?

De Vereniging Circulair Friesland (VCF) heeft het initiatief genomen om gezamenlijk met alle overheden (gemeenten, provincie, Wetterskip en Rijkswaterstaat Noord) een circulaire inkoop ambitie voor 2020 te formuleren, te weten:
·         10% circulair inkopen van fysieke producten in 2020
·         Circulair straatmeubilair wordt de standaard
·         Bij vervanging van het wagenpark wordt gekozen voor fossielvrij

Afgelopen maanden heeft een kerngroep van overheden en VCF gewerkt aan de voorbereidingen om invulling te geven aan de ambitie, het uitwerken van een circulaire inkoop definitie en een monitor om alle circulaire inkopen te kunnen meten.

Daarnaast hebben VCF en de Provincie Fryslân de Circulaire Inkoop Academie (ontwikkeld door PIANOo en Copper8, een adviesbureau met veel ervaring op circulair inkopen) naar Fryslân gehaald. Deze gaat van start in februari en heeft plek voor 40, max 50 mensen. Deze Friese Circulair Inkoop Academie geeft een prachtige gelegenheid om aan een community te werken van circulaire inkoopexperts, ontwerpers en projectleiders. Voorbeelden en kennis kan snel gedeeld worden. Zo wordt de circulaire economie versneld en kan de overheid zijn stimulerende en faciliterende rol vervullen!

In dit programma worden de deelnemers meegenomen in de verschillende stappen van circulair inkopen. Tijdens het programma werkt iedere deelnemer aan een inkooppilot, waar ze tijdens de bijeenkomsten aan werken. Het doorlopen van de leergang is daarmee dus een directe voorbereiding van circulaire inkooptrajecten!

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?