De Mengfabriek brengt circulaire ondernemers samen

Summary
In januari 2019 presenteert De Mengfabriek een aantal innovatieve designs in het EXPO Hotel.
De Mengfabriek brengt circulaire ondernemers samen
best practice

De Mengfabriek is dé broedplaats voor circulaire innovatie in ’s Hertogenbosch. Volgens de initiatiefnemers – De Conceptenbouwers – geldt de combinatie van hergebruik en material-based design als de sleutel tot sluiten van de materiaalkringloop.

Samenwerking en draagvlak

De transitie naar een circulaire economie behelst niet slechts de som van bedrijven die hun bedrijfsvoering circulair maken. Wil de circulaire transitie een serieuze slagingskans hebben, dan zijn er initiatieven nodig die de handen ineenvouwen om de economie duurzamer te maken. Zo noopt de circulaire economie niet alleen tot het sluiten van kringlopen, maar ook tot het sluiten van bondgenootschappen in de strijd tegen het lineaire productiesysteem. Met De Mengfabriek hebben De Conceptenbouwers een broedplaats opgezet waarin allerlei partijen elkaar inspireren en aanvullen in de zoektocht naar circulaire innovatie.

De Mengfabriek

In 2015 verkregen De Conceptenbouwers op eigen initiatief een rijksmonumentaal pand in ’s Hertogenbosch voor een periode van tien jaar. Het gaat om een oude mengvoederfabriek, wat de circulaire ondernemers inspireerde tot de naam: De Mengfabriek. Deze plek is een broedplaats, een living lab, waarin organisaties in de maakindustrie zich inzetten tot circulaire en lokale innovatie.

Materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of onderhouden van gebouwen probeert De Mengfabriek terug te brengen in de materiaalkringloop. Deze komen dan weer terecht in nieuwe producten met een gelijkwaardige toepassing. Het gebouw zelf, zowel als de initiatieven binnen de fabriek, staat in het teken van hergebruik van materialen en is dan ook gerenoveerd, met behulp van het Urban Mining Collective, middels 100% hergebruikt materiaal.

Sindsdien is het circulaire netwerk van organisaties binnen De Mengfabriek uitgegroeid tot meer dan dertig initiatieven, bestaande uit ervaren ondernemingen, beginnende startups en kunst-, cultuur- en onderwijsinstellingen. Alle ruimtes zijn inmiddels verhuurd, maar ze zijn nog niet allemaal in gebruik genomen. Naar verwachting draait het gebouw in mei 2019 voor 100% en tegen het einde van het jaar zal de activiteit in de fabriek zijn verdubbeld, tot circa tweehonderd mensen die dagelijks aan duurzame innovaties werken.

EXPO Hotel

Een van de uit De Mengfabriek geboren initiatieven is het EXPO Hotel. Als katalysator van circulaire innovatie presenteert het EXPO Hotel nieuw werk van spraakmakende ontwerpers om de kracht te tonen van design om een systeemverandering teweeg te brengen. De methode van material-based design staat hierin centraal: de beschikbare materialen – in het geval van het EXPO Hotel afkomstig uit reststromen van sloop, renovatie en onderhoud – vormen het startpunt voor het ontwerpen van producten. Zo biedt deze best practice op meerdere vlakken een antwoord op het groeiende grondstoffentekort; hergebruik is de sleutel. Het resultaat van deze circulaire innovatie is op 18 januari 2019 te zien bij de opening van het EXPO Hotel.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wilt delen? Neem dan contact met ons op. Dit artikel is geschreven door Thom Hamer in opdracht van MVO Nederland.

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?