Hoe de plant kardoen leidt tot een concrete bouwtoepassing

Summary
Pilot om te onderzoeken hoe de plant kardoen kan worden ingezet als bouwmateriaal
Hoe de plant kardoen leidt tot een concrete bouwtoepassing
best practice

Diverse partijen in Zuid-Holland, marktpartijen en onderwijsinstellingen, startten onlangs een pilot om te onderzoeken in hoeverre de plant kardoen, voor commerciële biobased doeleinden in te zetten is. Tevens toetsen zij bij de teelt wat de effecten zijn van het verbouwen van deze plant op de leefomgeving, met inzet van diverse organische reststromen.

Veelzijdige plant

Kardoen is een stevige plant, familie van de artisjokdistel, met oorsprong in het Middellandse Zeegebied. Deze plant kan in potentie in zijn geheel gebruikt worden. Op deze manier willen de partners verspilling zo veel mogelijk voorkomen. De plant bestaat uit:

  • een bloem voor decoratie
  • bladstelen voor voedseltoepassingen als soep
  • enzymen voor de bereiding van vegetarische kaas
  • olie uit de zaden als bron voor biodiesel en de vezels voor de ontwikkeling van composieten

De composieten kunnen mogelijk voor diverse bouwtoepassingen gebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan een stoel, lamp, gevel of isolatiemateriaal.

Pilot

In deze experimenteer- en onderzoeksfase werken dit jaar de deelnemende partijen met studenten nauw samen in literatuuronderzoek, de teelt in containerkweek, het doen van

proeven, monitoren en bemonsteren van de grond, en de ontwikkeling van composiet. Daarin worden verschillende onderzoeksvragen meegenomen, waaronder:

  1. Wat is de invloed van reststromen als koffiedik en bierbostel op de bodem, leefomgeving en op de teelt van kardoen?
  2. Hoe zit het met het zoutgehalte, eventuele verontreinigingen en de bemestende waarde van deze reststromen?
  3. Wat is de invloed van kardoen op de bodem en de leefomgeving, bijvoorbeeld als het gaat om beworteling en bodemziekte?
  4. Kan van de vezels een biobased composiet met voor de bouw relevante toepassingsmogelijkheden worden gemaakt?

Samenwerkende partijen

Deze pilot is een samenwerking tussen Schaffenburg (fabrikant van kantoormeubilair), Kwekersgilde (circulaire stadslandbouwer), Cirkellab (aanjager regionale, circulaire economie), Hogeschool Inholland en Wellantcollege.

Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door KIEM-hbo die als doelstelling heeft het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden rondom innovatieprojecten, bestaande uit hogescholen, mkb- ondernemingen en publieke partijen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?