Kunstwerken van productieafval

Summary
Hergebruik beter dan recyclen
Kunstwerken van productieafval
best practice

Productie afval van Afvalbox wordt hergebruikt door een kunstenaar en bewerkt tot ware kuntswerken.

Productieafval van Afvalbox wordt deels 100% gerecycled en het andere deel krijgt sinds kort een bestemming als kunstwerk. Beeldend  kunstenaar Jaap Reedijk uit Sommelsdijk ZH gebruikt de ronde en rechthoekige vormen, welke vrijkomen bij het maken van de inwerp openingen in de afvalbakken, om ware kunstwerken van te maken. Daarnaast gebruikt hij ze tijdens zijn creatieve workshops met o.a. gehandicapten. Zo krijgt afval weer een nieuwe bestemming, een stukje maatschappelijke waarde en een levert het door hergebruik ook nog een kleine bijdrage aan het verkleinen van de CO2 uitstoot.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?