Next Economy Bedrijventerreinen - update

Summary
Door samenwerking op bedrijventerreinen te versterken kunnen we beter invulling geven aan circulaire ambities
Next Economy Bedrijventerreinen - update
best practice

Sinds de oprichting van Cirkellab zien we grote kansen om een substantieel deel van onze ambities tot een regionale circulaire economie te verwezenlijken via samenwerking op bedrijventerreinen. Met ervaringen en input uit ons ‘Open Lab’ en verschillende projecten op bedrijventerreinen verspreid over het land, hebben we veel ervaring opgedaan op dit vlak:

Van een bredere landelijke samenwerking tot aan kiemprojecten op een bedrijventerrein

Vorig jaar hebben we in samenwerking met ECCO Business Parks een publicatie geschreven waarin niet alleen circulair, maar juist de samenhang met de ‘nieuwe economie’ is terug te vinden. Hierin komt het belang van een lange termijn, integrale aanpak naar voren. Deze publicatie heeft vervolgens geleid tot een nieuwe netwerkvorming. In de digitale samenwerkingsruimte ‘Earthinks’ brengen we specialisten en ervaringsdeskundigen bij elkaar aan een digitale tafel om structureel vanuit de praktijk ervaringen, knelpunten en best practices te delen in het aanjagen en verwezenlijken van die nieuwe economie door samenwerking op bedrijventerreinen. Tegelijkertijd zijn we samen met de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (en genoemd netwerk), aan het bouwen aan de uitwisseling tussen de 23 gemeentes in deze regio in de context van transformatie-opgaven. Het is immers, zéker in de Randstad, een héél actueel onderwerp om de grote behoefte aan nieuwe

woningbouw te combineren met de behoefte om bedrijventerreinen te transformeren naar moderne, aantrekkelijke woon- én werklocaties.

Samenwerkingen stimuleren en opstarten

En uiteraard staan we zelf graag ook met de ‘voeten in de klei’. Zo zijn we in samenwerking met provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht een traject gestart op bedrijventerrein de Staart. Dit om samenwerking te stimuleren tussen bedrijven (en bewoners) in dit gebied en ook de kwaliteit van het terrein te verbeteren. Om een en ander net iets leuker, mooier en duurzamer te maken! Een aantal gesprekken met bedrijven en andere betrokkenen zijn gevoerd. Op basis daarvan wordt de komende maanden een verdere concretiseringsslag gemaakt rondom thema’s als arbeidsmarkt, visie, uitstraling, buitenruimte en mobiliteit. Daarnaast zijn er ook al een aantal lopende ‘kiemen’ op de Staart waar nu al energie op zit. Bijvoorbeeld rondom de Biesboschhal, kunstwerk Baanhoekweg, buurthuis de Wijkhaven en een verhalen- en fotoreeks die een inkijkje geeft in al het moois wat de Staart nu al te bieden heeft.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?