Omrin werkt aan een mooie, schone en duurzame wereld.

Summary
Omrin (het Friese woord voor ‘kringloop’) wil het meest duurzame en circulaire afval- en grondstoffenbedrijf zijn.
Omrin werkt aan een mooie, schone en duurzame wereld.
best practice

Door niet eindeloos te praten, maar door samen te werken en gewoon te doen. Onze voertuigen rijden bijna allemaal al fossielvrij, op groen gas uit afval. Uniek in de branche. We verwerken van ruim 1,2 miljoen mensen het huisvuil. Zo’n driekwart daarvan wordt al gerecycled en duurzaam verwerkt. Ook uniek in ons land. 

Omrin is voortrekker in de circulaire economie en inclusieve samenleving. Hoe? Door innovatie, communities en noordelijke nuchterheid. Dagelijks werken ruim 700 mensen keihard namens Omrin aan een mooie, schone en duurzame wereld.

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?