SPARK the movement

Summary
Met alle scholen en opleidingen in Friesland de beweging versterken om samen te bouwen aan een circulaire economie.
SPARK the movement
best practice

In Friesland hebben we een droom. Samen bouwen we aan een duurzame, circulaire wereld. Overal in de provincie zijn er mensen die de grote vragen van deze tijd oppakken en willen leren voor circulariteit en duurzaamheid. 

Samen met vereniging Circulair Friesland stimuleert SPARK the movement deze beweging in het onderwijs - van basisschool tot universiteit. Leren voor circulaire innovatie en duurzame ontwikkeling leer je niet uit een boekje; de expertise én de leervragen voor versnelling en versterking van circulariteit liggen om de hoek van de school - bij het bedrijfsleven, bij burgerorganisaties, bij (semi) overheden. Ten gevolge daarvan verandert de rol en positie van het onderwijs. We leiden niet op voor, maar leiden op met de wereld om de school heen.

SPARK bouwt deze transitie op in drie fases, en van een lineair onderwijsmodel groeien we toe naar een circulair onderwijsmodel, waarbij het onderwijs jongeren helpt om midden in de wereld te staan. Dit vraagt om een integrale afstemming van curriculum, didactiek, bedrijfsvoering, en het gericht bouwen aan deskundigheidsbevordering en een stevig netwerk in de regio. Deze integrale onderwijsaanpak (whole school approach to sustainability) is de basis van Spark om te bouwen aan een circulaire manier van leren.

Doe op www.sparkthemovement.nl de gratis ZELFSCAN of bekijk de EREGALERIJ om te zien wat er al gebeurt en sluit aan door ook jouw initiatief toe te voegen!

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?