Vereniging Circulair Friesland

Summary
De regio duurzamer maken door inzet op thema’s als landbouw, voeding, kunststoffen, energie en onderwijs.
Vereniging Circulair Friesland
best practice

Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Zij zetten zich op de thema’s Landbouw, Biomassa, Voeding, Water, Bouw, Kunststoffen, Mobiliteit, Energie en Onderwijs in voor de Friese economie van de toekomst.

Aanjagers
Op alle thema’s is een aanjager actief. De aanjagers zijn circulaire experts binnen hun thema. Ze signaleren knelpunten, koppelen vraag en aanbod aan elkaar, zijn op de hoogte van wet- en regelgeving en kunnen leden en andere organisaties net dat duwtje in de goede (circulaire) richting geven.

Samen werken aan een circulair Fryslân
Het netwerk van Circulair Friesland groeit en groeit. Inmiddels bestaat de vereniging uit zo’n 100 leden. De leden trekken gezamenlijk op richting de circulaire economie. Zij vervangen oude gewoonten door vernieuwende werkwijzen die passen bij de economie van de toekomst. Zo maken ze de regio steeds duurzamer.

Geen circulair idee is Circulair Friesland te gek, zolang het maar bijdraagt een 100% circulair Fryslân, volop werkgelegenheid en bloeiende, toekomstbestendige bedrijven en organisaties.

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?