Alliander zoekt partners die willen toewerken naar een circulaire kledingketen

MATCHED
This challenge has been matched
Alliander zoekt partners die willen toewerken naar een circulaire kledingketen
MATCHED
challenge

Circulaire bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen: dat wil Alliander bereiken met de Europese aanbesteding die donderdag 15 juni werd gepubliceerd. Alliander zoekt hiervoor leveranciers die samen willen toewerken naar een circulaire kledingketen.

Alliander zet in op circulair inkopen veiligheidskleding

Circulaire bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen: dat wil Alliander bereiken met de Europese aanbesteding die donderdag 15 juni werd gepubliceerd. Alliander zoekt hiervoor leveranciers die samen de veilige werkomgeving van de gebruikers willen borgen en vanuit die randvoorwaarden in de aankomende vijftien jaar willen toewerken naar een circulaire kledingketen.

Veilige werkomgeving

De hoofddoelstelling is duidelijk: een groot deel van de medewerkers van het netwerkbedrijf voert werkzaamheden uit in risicovolle omstandigheden; en de wens is om deze werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. Het kledingpakket is één manier waarop een veiligere werkomgeving gecreëerd kan worden.

Doelstelling op circulair inkopen

Alliander heeft hiernaast ook de doelstelling om 40% circulair in te kopen. Hiervoor onderzocht zij de mogelijkheden om middels de aanbesteding van het kledingpakket bij te dragen aan deze circulariteitsdoelstelling. Na een uitgebreide marktconsultatie is geconstateerd dat circulaire bedrijfskleding momenteel al beschikbaar is, dat er nog stappen nodig zijn voor circulaire veiligheidskleding en dat de vraag nog nieuw is ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. werklaarzen, veiligheidsbrillen). "De markt ondersteunt onze ambitie, en geeft ons mee dat een ander ketenontwerp nodig is om die ambities te behalen" vertelt Ariaan de Jong, strategisch inkoper van Alliander.

Intensievering samenwerking in de keten

"Het bijzondere aan deze aanbesteding," vervolgt de Jong, "is dat wij niet op zoek zijn naar slechts een leverancier van kleding, maar juist verschillende disciplines willen aanspreken die samen kunnen komen tot het gewenste resultaat." De wens is dat er nauwere samenwerking zal ontstaan tussen de partijen die respectievelijk het ontwerp, productie, distributie en onderhoud van de kleding kunnen verzorgen. Bovendien is er in lijn met de circulariteitsambities ruimte gecreëerd voor een partij die gespecialiseerd is in het ‘hoogwaardig hergebruik’ van het kledingpakket.

De aanbesteding loopt tot eind 2017. "Maar we zullen nog even moeten wachten op de eerste échte resultaten: circulaire kleding maken is één ding, maar het product circulair gebruiken schept ook verwachtingen van onze gebruikers. Daar moeten we de aankomende jaren samen aan gaan werken." aldus de Jong.

De uitdaging

Op vrijdag 30 juni vindt een informatiebijeenkomst plaats. Let op geïntereseerden dienen zich hiervoor uiterlijk donderdag 29 juni 12 uur voor in te schrijven). Alliander ziet graag dat kleinere, innovatieve partijen samen gaan werken met gevestigde partijen om tot een goede aanbieding te komen. Tijdens de informatiebijeenkomst is het mogelijk om kennis te maken met andere potentiële aanbieders.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?