Dienst Justitiële Inrichtingen zoekt verfleveranciers die maatschappelijke waarde willen realiseren

Summary
De huidige raamovereenkomst met betrekking tot de levering van verf en verfbenodigdheden loopt af, daarom zijn we op zoek naar leveranciers die met ons maatschappelijke impact willen realiseren.
MATCHED
This challenge has been matched
Dienst Justitiële Inrichtingen zoekt verfleveranciers die maatschappelijke waarde willen realiseren
MATCHED
challenge

"Zou het niet mooi zijn als we onze maatschappelijke opdracht en ons inkoopbeleid met elkaar konden verbinden? Dat al onze leveranciers een steentje bijdragen aan onze bijzondere doelstelling." Het nieuwe inkoopbeleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 'inkopen met impact' staat ook centraal bij de Europese aanbesteding verf en verfbenodigdheden.

Verf en maatschappelijke waarde

Door op een andere manier in te kopen, wil DJI zijn leveranciers – meer dan voorheen – betrekken bij onze maatschappelijke rol. Wij zijn ervan overtuigd dat zij een steentje kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer van de justitiabele in de samenleving.

Te denken valt aan het bieden van kansen voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, het voorkomen van hospitalisering en het actief meedoen in de participatiesamenleving. Dit geldt ook voor de Europese aanbesteding verf en verfbenodigdheden. We zoeken daarom leveranciers die samen met ons maatschappelijke waarde willen realiseren.

In-Made: ervaring en voorbereiding opdoen

Met In-Made biedt Dienst Justitiële Inrichtingen gedetineerden in Nederland kans om tijdens detentie te werken. De penitentiaire productiebedrijven In-Made zijn onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dankzij deze werkervaring leren gedetineerden belangrijke werknemersvaardigheden die hen helpen bij de terugkeer naar de samenleving.

Zo draagt In-Made bij aan het terugdringen van recidive. Naast een breed scala aan handmatig en machinaal productiewerk staat In-Made ook garant voor kwaliteit, maatwerk en aantrekkelijke prijzen. Meer weten? Lees ons andere item op de community en reageer/neem contact op.

Met het inkoopbeleid wil Dienst Justitiële Inrichtingen kansen voor gedetineerden vergroten en zoekt daarom bij aanbestedingen bedrijven die de productiecapaciteit van In-Made willen inzetten of hieraan bijdragen.

Gezocht: leveranciers die maatschappelijke waarde willen realiseren

Op 31 maart 2018 eindigt de huidige raamovereenkomst met betrekking tot de levering van verf en verfbenodigdheden. De contractwaarde over vier jaar is ca. één miljoen euro. Daarom wordt een nieuwe Europese aanbesteding opgestart.

Op 30 augustus vindt een marktconsultatie plaats in de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Deze locatie van DJI beschikt over een opleidingscentrum en is erkend examencentrum waar justitiabelen hun schildersdiploma kunnen behalen. Met deze bijeenkomst willen wij leveranciers te inspireren tot het realiseren van maatschappelijke waarde.

Geïnteresseerd? Lees de informatie over deze marktconsultatie en de instructie hoe aan te melden op de website van TenderNed.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Afra de Leeuw
Afra de Leeuw

Hi Wolter, verffabrikant Baril Coatings heeft duurzame verven voor bruggen, stoplichten, brievenbussen en voertuigen ontwikkeld. Interessant om eens naar te kijken/contact op te nemen? Lees op Grensverleggers over deze innovatie: https://www.grensverleggers.nl/bibliotheek/duurzame-verf-voor-stoplichten-en-bruggen. Groet, Afra

24 July 2017 13:25