Dienst Justitiële Inrichtingen zoekt leverancier kerstpakketten personeel

Summary
Voor de kerstpakketten voor medewerkers van DJI in 2017 zijn we op zoek naar een leverancier die werkt volgens de inkopen met impact ambities van DJI.
MATCHED
This challenge has been matched
Dienst Justitiële Inrichtingen zoekt leverancier kerstpakketten personeel
MATCHED
challenge

DJI zet inkoopkracht in om onze maatschappelijke rol te ondersteunen. Centraal staan het vergroten van zelfredzaamheid van mensen, voorkomen van hospitalisering en actief meedoen in de participatiesamenleving. Ook voor onze kerstpakketten willen we inkopen met impact en zoeken we een leverancier die deze doelstelling onderschrijft.

Over inkopen met impact

Met In-Made biedt DJI gedetineerden in Nederland kans om tijdens detentie te werken. De penitentiaire productiebedrijven In-Made zijn onderdeel van DJI. De werkervaring die gedetineerden opdoen helpt hen bij de terugkeer naar de samenleving. Zo draagt In-Made bij aan het terugdringen van de recidive.

Impact: duurzame kerstpakketten voor 10.000 medewerkers 

DJI bestaat uit meer dan 10.000 medewerkers die de gedetineerden begeleiden, verzorgen en beveiligen. Net als andere werkgevers wil DJI de medewerkers belonen met een kerstpakket. Vanuit ons inkoopbeleid met de titel Inkopen met Impact hebben we als doel gesteld een kerstpakket te selecteren voor onze medewerkers dat aansluit bij onze doelstellingen. Te denken valt hierbij aan eerlijk geproduceerde goederen waarbij de deelnemers van In-Made worden betrokken en meeprofiteren door werkervaring op te doen.

De uitdaging

DJI zoekt voor meer dan 10.000 kerstpakketten een leverancier die sociaal, eerlijk en duurzaam produceert en mee wil denken hoe In-Made een rol kan spelen bij de totstandkoming van de kerstpakketten voor het personeel in 2017. Ben jij een leverancier van kerstpakketten en wil je hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met mij (zie profiel).

Update:

Via Futureproof is DJI in contact gekomen met i-did. Dit sociale naaiatelier maakt circulaire textielproducten en biedt met WEL (werken, empowerment, learning) een traject aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om hun talenten, competenties en ambities te verkennen en ontplooien. 60% van de deelnemers stroomt door naar een vaste baan elders. De kerstpakketten voor de medewerkers van DJI in 2017 zijn gemaakt in samenwerking met In-Made. 

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this challenge?