DJI zoekt verfleveranciers die maatschappelijke impact maken

Summary
Met een andere manier van inkopen, betrekt DJI leveranciers bij onze maatschappelijke rol. Zij kunnen een steentje bijdragen aan de succesvolle terugkeer van de justitiabelen in onze samenleving.
MATCHED
This challenge has been matched
DJI zoekt verfleveranciers die maatschappelijke impact maken
MATCHED
challenge

"Zou het niet mooi zijn als we onze maatschappelijke opdracht en ons inkoopbeleid met elkaar konden verbinden? Dat al onze leveranciers een steentje bijdragen aan onze bijzondere doelstelling." In de op woensdag 11 april gepubliceerde Europese aanbesteding voor verf en verfbenodigdheden doet DJI het gewoon.

Verf en maatschappelijke waarde

Door op een andere manier in te kopen, wil DJI zijn leveranciers – meer dan voorheen – betrekken bij onze maatschappelijke rol. Wij zijn ervan overtuigd dat zij een steentje kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer van de justitiabele in de samenleving.

Te denken valt aan het bieden van kansen voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, het voorkomen van hospitalisering en het actief meedoen in de participatiesamenleving. Dit geldt ook voor de Europese aanbesteding verf en verfbenodigdheden. We zoeken daarom leveranciers die samen met ons maatschappelijke waarde willen realiseren.

In-Made: ervaring en voorbereiding opdoen

Met In-Made biedt Dienst Justitiële Inrichtingen gedetineerden in Nederland kans om tijdens detentie te werken. De penitentiaire productiebedrijven In-Made zijn onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dankzij deze werkervaring leren gedetineerden belangrijke werknemersvaardigheden die hen helpen bij de terugkeer naar de samenleving. Zo draagt In-Made bij aan het terugdringen van recidive. Met het inkoopbeleid wil Dienst Justitiële Inrichtingen kansen voor gedetineerden vergroten en zoekt daarom bij aanbestedingen bedrijven die de productiecapaciteit van In-Made willen inzetten of hieraan bijdragen.

Gezocht: leveranciers die maatschappelijke waarde willen realiseren

Binnenkort eindigt de huidige raamovereenkomst met betrekking tot de levering van verf en verfbenodigdheden. De contractwaarde over vier jaar is ca. één miljoen euro. Daarom is een nieuwe Europese aanbesteding opgestart.

Op 30 augustus vorig jaar vond een marktonmoeting plaats in de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Deze locatie van DJI beschikt over een opleidingscentrum en is erkend examencentrum waar justitiabelen hun schildersdiploma kunnen behalen.

Geïnteresseerd? De aanbestedingsstukken staan op de website van TenderNed.

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this challenge?