Fairchar carbon2soil zoekt ondernemingen die kleinschalig CO2 willen opslaan

Summary
CO2 permanent opslaan
MATCHED
This challenge has been matched
Fairchar carbon2soil zoekt ondernemingen die kleinschalig CO2 willen opslaan
MATCHED
challenge

Fairchar is sinds ver voor 2000 direct betrokken bij innovatieve kleinschalige technologieontwikkeling die naast de productie van renewable energy, permanente afvang en opslag van CO2 mogelijk maakt. En daarmee komt verbetering van de schrale landbouwgrond lokaal binnen bereik. Basisproduct is daarvoor biomassa die op die landbouwgrond verbouwd kan worden.

Fairchar carbon2soil gaat center is Afrika realiseren waar CO2 opgeslagen wordt in schrale landbouwgrond waarop eerst biomassa is verbouwd voor dit doel.

Breng landbouwers op arme grond, lokale entrepreneurs in (eerst alleen) Afrika samen met EU bedrijven die een CO2 zorgplicht (CO2-negatief) hebben in een gezonde zakelijke omgeving. Dan heb je een Fairchar carbon2soil (REACH & TEACH door steun vanuit Fairchar) center.

Verantwoording voor de centers wordt bij voorkeur gelegd bij een lokale vrouwelijke (vrouwen hebben een binding met biomassa want zij sprokkelen altijd al hout voor hun familie) ondernemer[1]. Deze ondernemer is samen met met een Europese (vrouwelijke) partner eigenaar. Die laatste zorgt voor de koppeling met de kennisbank van de Fairchar Cooperation.

Fairchar vormt een coöperatie voor haar circa 40 leden met vaak een achtergrond in landbouw (vooral sorghum) en duurzame energie. Hun grote kennis en kunde is via Fairchar te delen met lokale ondernemers die een Fairchar carbon2soil center runnen.

[1] Beleidsnota BHOS: Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?