Financiering in circulaire businessmodellen

MATCHED
This challenge has been matched
Financiering in circulaire businessmodellen
MATCHED
challenge

Ondernemer met een circulair businessmodel? Zie je daarbij kansen en uitdagingen met betrekking tot de financiering van het bedrijf? Circulair ondernemen heeft grote gevolgen voor de financiering van bedrijfsactiviteiten. De Hogescholen Windesheim en Stenden ondersteunen ondernemers om financieringsvormen te vinden die passen bij jouw businessmodel.

Financiering in circulaire businessmodellen

Financiële kansen en uitdagingen in de circulaire economie

Consumenten en bedrijven zijn minder uit op bezit en richten zich steeds meer op het gebruik en het delen van goederen. Dit resulteert in een opkomst van circulaire businessmodellen waarbij niet meer in één keer het eigendom volledig wordt overgedragen van verkopende aan kopende partij. De belangrijkste voorbeelden zijn “pay-per-use” of “subscription” modellen, die grootschalige gevolgen hebben voor de financiering van bedrijven. De aard van de cashflow-stromen van circulair werkende bedrijven verandert, omdat er vaak niet meer één betaalmoment is, maar een serie van betaalmomenten. Dit betekent concreet voor een bedrijf dat het niet meer in één keer een verkoopprijs binnenkrijgt, maar dat het geld verspreid over langere perioden binnenkomt. In de tussentijd moet een bedrijf wel haar dagelijkse operaties kunnen financieren en bankleningen zijn steeds duurder geworden, zeker voor mkb. Afschrijving en terugbetaling van leningen binnen circulaire ketens veranderen van vorm; zo zal de vraag naar langere looptijden toenemen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld pay-per-use modellen juist de minder solvabele klanten aantrekken. Het is daarom van essentieel belang dat bedrijven met circulaire businessmodellen, en in het bijzonder het mkb, hun financiering op orde hebben.

Alternatieve financieringsvormen

Naast traditionele bankleningen worden alternatieve financieringsvormen een steeds beter alternatief. Denk aan crowdfunding maar ook aan financiering uit de keten, waarbij kleinere ketenpartijen gebruik maken van werkkapitaal van de sterkste schakels in de keten. Zo is er voorraadfinanciering waarbij een afnemer voor zijn leverancier diens inkoop van grondstoffen voorfinanciert. Daarnaast kun je in pay-per-use modellen langer eigendom behouden over goederen, wat als onderpand kan dienen voor het verkrijgen van financiering. Betalingsvoorwaarden en afspraken over eigendom van producten zijn in transacties voor bedrijven die met circulaire businessmodellen werken ingewikkelder dan voor bedrijven met reguliere businessmodellen. Daarom zit er ook een belangrijke juridische kant aan het verhaal, het is van cruciaal belang dat alles goed wordt vastgelegd in contracten tussen leverancier en afnemer. De contracten geven weer extra zekerheid aan mogelijke financiers.

Projectdoel

Hogeschool Windesheim en Hogeschool Stenden zijn een project gestart met als hoofddoel de werkkapitaalpositie van deelnemende bedrijven met circulaire businessmodellen te verstevigen door toegang tot financiering te vergemakkelijken.

Om dit te bereiken worden een aantal belangrijke elementen samen met ondernemers onderzocht:

  • Pay-per-use en subscription modellen: Welke producten passen wel en welke producten passen niet in dergelijke constructies?
  • (Alternatieve) financieringsvormen: doordat verkopende bedrijven niet in één keer hun geld ontvangen, kunnen zij werkkapitaalproblemen krijgen. Welke vormen van financiering, naast bankleningen, bieden hier de beste oplossingen voor?
  • Eigendom en herdefiniëring eigen vermogen: wat verandert er aan het eigendom van producten in circulaire businessmodellen en wat kan mogelijke herdefiniëring van eigen vermogen betekenen voor de financierbaarheid van bedrijven? Wat zijn de mogelijkheden wanneer het eigendom van een product niet aan één verkopende partij toebehoort, omdat onderdelen toebehoren aan toeleveranciers?
  • Contractvorming: hoe kunnen kwesties over eigendom en betaling met leveranciers en klanten worden vastgelegd in contracten? In hoeverre zijn er standaardcontracten mogelijk die door meerdere bedrijven gebruikt kunnen worden? Hoe kunnen deze contracten helpen om de financierbaarheid van bedrijven te vergroten?

Deelname

Hogeschool Windesheim en Hogeschool Stenden leiden gezamenlijk dit project. Per deelnemend bedrijf worden case studies gedaan door studenten, begeleid door deelnemende bedrijven maar ook door het projectteam.

Voor deelname aan het project bestaan twee verschillende vormen:

  • Urendeelname: 400 uur, Cashbijdrage: 2.500 euro. In deze variant is er een afstudeerder binnen het bedrijf die werkt aan een business case om de werkkapitaalfinanciering te verbeteren. Deze afstudeerder wordt vanuit het bedrijf begeleid, maar wordt ook actief begeleid vanuit het projectteam.
  • Urendeelname: 120 uur, Geen cashbijdrage. In deze variant worden schetsen van de mogelijkheden gemaakt voor verbetering van de werkkapitaalfinanciering, maar zal nog geen concrete business case worden opgeleverd. Daarnaast krijgt het bedrijf inzicht in resultaten die bij andere bedrijven worden opgeleverd.

Een stagiair of afstudeerder zit zo’n 5 maanden binnen het bedrijf. Een eventuele tweede stagiair of afstudeerder die een case verder uitwerkt is bespreekbaar.

Contact

Bij interesse in deelname kun je contact opnemen met Matthias Olthaar, Lector Green Logistics bij Hogeschool Stenden.

Contactgegevens:
E: matthias.olthaar@stenden.com
T: 06 2350 2109

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?