Gemeente Utrecht zoekt kennis en ervaring in circulaire bedrijfskleding voor een marktconsultatie

Summary
Kennis ophalen voor aanbesteding circulaire bedrijfskleding
MATCHED
This challenge has been matched
Gemeente Utrecht zoekt kennis en ervaring in circulaire bedrijfskleding voor een marktconsultatie
MATCHED
challenge

Gemeente Utrecht gaat haar bedrijfskleding aanbesteden. Om de maximale (circulaire en duurzame) waarde uit onze aanbesteding te kunnen halen,  gaan we in gesprek met marktpartijen om te ontdekken hoe we de aanbesteding het beste kunnen inrichten. We organiseren hiervoor een marktconsultatie op donderdag 22 augustus.

De gemeente Utrecht: duurzaam en snelgroeiend

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. We willen ook een gezonde stad zijn. Dat levert uitdagingen op over bereikbaarheid van de stad, energie- en grondstoffengebruik, klimaatverandering, werkgelegenheid en gezonde verstedelijking. Daaraan werken we als gemeente niet alleen, maar samen met burgers, ondernemers en bedrijven in onze stad. Als gemeente kopen we veel in. We hebben een besteedbaar inkoopbudget van 600 miljoen euro per jaar. Deze inkoopkracht willen we gericht inzetten om (markt)partijen uit te dagen ons slimme, eerlijke en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan een duurzame stad. MVI is bij de gemeente Utrecht niet vrijblijvend, we richten ons primair op de categorieën, waar we de meeste maatschappelijke impact verwachten. Voor aanbestedingen binnen deze categorieën geldt bij aanbestedingen het hoogste ambitieniveau. In 2022 willen we 33% circulair inkopen. Dit hebben we vastgelegd in ons actieplan MVI. Onze vorige aanbesteding voor bedrijfskleding een aantal jaar geleden is ook circulair aanbesteed en resulteerde in twee circulair ontworpen jassen. We willen de lat nu weer hoger leggen.

Wensen voor de aanbesteding

De aanbesteding  is voor alle bedrijfskleding van de gemeente voor verschillende organisatie onderdelen en voor een diversiteit aan functies. Onze wens is om straks geen grote diversiteit aan leveranciers voor kleding te hebben en we denken aan een integrale aanbesteding voor alle organisatieonderdelen. In de aanbesteding willen we een aantal zaken vooruitstrevend neer zetten:

1. Een aanbesteding die erop is gericht de kennis van de markt maximaal te benutten. We willen niet toe naar een aanbesteding die gespecifieerd is op kledingniveau maar naar een aanbesteding die erop is gericht u maximaal invulling te laten geven aan onze behoefte.

2. Die behoefte wordt bepaald door de gebruiker van de kleding. Veilige, comfortabele en representatieve kleding en PBM die eenvoudig is te bestellen en de gebruiker veel invloed geeft op de samenstelling van zijn kledingpakket. We sturen op tevredenheid, niet op levertijd.

3. We willen de meest duurzame kleding aanbesteding doen. Niet alleen gericht op arbeidsomstandigheden en materiaalgebruik, maar breder. Zo circulair mogelijk, zo min mogelijk transportbewegingen en waar het even kan met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

4. Vooruitstrevend in de wijze van bekostiging en de wijze (en duur) van contracteren. Deze moet bijdrage aan bovengenoemde resultaten. Als langere contracttermijn hiervoor noodzakelijk is dan staan wij hiervoor open. Bezit van kleding is geen directe noodzaak.

Speelt jouw bedrijf een rol bij het maken van duurzame bedrijfskleding?

Als jij een bedrijf bent dat een rol speelt in het maken van duurzame bedrijfskleding, dan zien we je graag bij de marktconsultatie op 22 augustus. We zijn benieuwd naar wat jij met ons kunt delen over de duurzame en circulaire ontwikkelingen in de (bedrijfs)kledingmarkt en hoe jij denkt dat we de aanbesteding en opdracht het beste kunnen organiseren om een zo duurzaam mogelijk resultaat te behalen. De marktconsultatie staat open voor alle bedrijven die een rol spelen in het maken van duurzame bedrijfskleding.

De verdere toelichting van de marktconsultatie van de aanbesteding staat op Tenderned: https://lnkd.in/ehAGATC. Daar kunnen geïnteresseerde partijen zich ook aanmelden.

Related SDGs what are SDGs
Read more