Gezocht: 1000 ondernemers die tekenen tégen TTIP en CETA

MATCHED
This challenge has been matched
Gezocht: 1000 ondernemers die tekenen tégen TTIP en CETA
MATCHED
challenge

Wij van Ondernemersvannu zoeken 1000 ondernemers (of meer). Ondernemers die vóór een duurzame economie. Ondernemers die TTIP en CETA niet zien zitten. Ondernemers die hun handtekening willen zetten.

Wij dagen jou uit om zoveel mogelijk handtekeningen van ondernemers te verzamelen!

Samen kunnen we de huidige economische koers keren!

Wij zijn bezorgd over de gevolgen van TTIP en CETA en denken dat internationale handel verstandiger kan worden geregeld. Wij pleiten voor een economische koers met drie belangrijke uitgangspunten:

1. Een duurzame economie

We leven in een wereld waarin niet de schaarste aan goederen, maar juist overproductie het probleem is. Toch dicteert onze economie om elk jaar meer te produceren. Maar eindeloze groei is niet vol te houden voor de mens en de aarde. TTIP en CETA stimuleren mondiale economische groei die gebaseerd is op meer handel, op meer produceren van hetzelfde in grotere hoeveelheden. Een handelsverdrag dat alleen inzet op mondiale economische groei door meer handel past niet bij een samenleving die zich wil richten op duurzaamheid. I.p.v. op groei ligt de focus tegenwoordig op hergebruik, recyclen, reparatie en het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Ondernemers hebben belang bij handelsverdragen die richting geven aan een duurzame economie. Het 'Alternative Trade Mandate' en 'De grote Transitie' geven een visie op een handelen in een duurzame economie. Deze visies kunnen ons helpen om TTIP en CETA van koers te laten veranderen.

2. Eerst People en Planet, dan Corporate Profits

Recente decennia hebben uitgewezen dat handelsverdragen kunnen leiden tot de afbraak van sociale-, en milieu-wetgeving. De 'non-tarifaire handelsbelemmeringen' (beleid dat niet met import-, en export-tarieven te maken heeft zoals consumentenbescherming of rechten van werknemers) staan centraal in de TTIP-onderhandelingen. Dat soort bepalingen staan economische groei en maximale winst op korte termijn in de weg, is de gedachte. Multinationals hebben, mede door handelsverdragen zoals TTIP en CETA, een groeiende invloed op politieke beslissingen. Zulke beslissingen gaan over de welvaart en het welzijn van alle burgers en ondernemers in het publieke domein. Het belang van People en Planet moet voor dat van Corporate Profit worden gesteld.

3. Een eerlijke verdeling

De ongelijkheid tussen rijk en arm groeit. TTIP en CETA vergroten die ongelijkheid door vooral in te zetten op de winstmaximalisatie van multinationals. Ondernemers hebben veel meer aan een beleid dat zich richt op het welzijn van iedereen, binnen de grenzen die de aarde stelt. Welzijn hangt niet af van meer handel maar veel meer hangt het af van een rechtvaardige verdeling van de beschikbare welvaart. Naast een duurzame economie hebben we een solidaire economie nodig die inzet op rechtvaardigheid en dienstbaarheid. De wereld biedt genoeg voor iedereen en laten we het daarom eerlijk verdelen. Dit vraagt vooral een andere houding van ons. Een houding van ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Sociale en not-only-for-profit ondernemingen zijn voorbeelden van type bedrijven die ondernemen met die ‘wij’-houding en maatschappelijk betrokken zijn. Betrokkenheid en steun vanuit de maatschappij garanderen daarnaast ook continuïteit voor ondernemingen; een verstandige bedrijfsstrategie op de lange termijn.

Wij zijn allemaal Ondernemers van Nu en kunnen alleen ondernemen in een eerlijke en gezonde leefomgeving. Ben jij ook Ondernemer van Nu? Sluit je aan bij deze campagne en uit je zorgen over TTIP en CETA door het manifest te ondertekenen, vóór een duurzame economie! 

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/128d9fe12a48269e7b773a7a2f811e3c_large.jpg

AANLEIDING

In 2013 gingen de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van start over een trans-Atlantisch investerings-, en handelsverdrag. Dit verdrag, bekend als het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tussen de twee grootste handelsblokken in de wereld gaat verder dan alleen het opheffen van handelstarieven. Voor het grootste deel gaat TTIP over alle andere handelsbarrières (non tarifaire barrières) en het stimuleren van internationale investeringen. Het handelsverdrag met Canada (het Comprehensive Economic and Trade Agreement, ofwel CETA) is ligt al klaar voor ondertekening op 18 oktober 2016. Van het CETA en TTIP-verdrag worden verregaande effecten verwacht op de economieën in de betrokken landen. Dus ook de omgeving waarbinnen het MKB opereert.

Door toenemende handel met de VS groeit de economie in Europa jaarlijks met 0,5% toe, maar ook de druk op het milieu neemt toe volgens een Ecorys rapport, betaald door de EU. Eerdere soortgelijke verdragen, zoals NAFTA, laten zien dat vaak juist het omgekeerde gebeurde van wat er beloofd wordt: Verlies van banen, krimp van lokale economische bedrijvigheid, grotere invloed van multinationals en een grotere ongelijkheid. Wat CETA en TTIP opleveren voor de lokaal georiënteerde ondernemers in het Nederlandse MKB is nog maar de vraag. Meer export wordt mogelijk naar de Canadese en Amerikaanse markten met dank aan CETA en TTIP. Momenteel handelt 7% van alle Nederlandse ondernemingen met de VS, waarvan 0,7% vanuit het MKB. Over wat de impact van TTIP en CETA op de overige 99% van de MKB-ers zal zijn is nog weinig bekend. Het SER-advies, dat Minister Ploumen aanvroeg over TTIP bevat het advies een effect-analyse op het MKB te laten maken. Wij vragen van de Minister werk te maken van een doorrekening van CETA, voordat het geratificeerd wordt.

De onderhandelingen over het handelsverdrag met Amerika, TTIP, lijken vast te lopen. Tijd voor een nieuwe koers?! Het blijft vanuit het bedrijfsleven relatief stil over deze handelsverdragen. En dat terwijl CETA en TTIP juist grote gevolgen gaan hebben voor het Nederlandse ondernemerslandschap. Ondernemers van Nu wil ondernemend Nederland informeren over deze handelsverdragen en de zorgen en alternatieven van ondernemers hierover in politiek Den Haag laten horen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?