Gemeente Enschede zoekt circulaire ondernemers voor meubilair en inrichting

MATCHED
This challenge has been matched
Gemeente Enschede zoekt circulaire ondernemers voor meubilair en inrichting
MATCHED
challenge

De gemeente Enschede is op zoek naar de meest geschikte partner voor het circulair aanbesteden van de kantoorinventaris. Het doel: behoud van de waarde van materialen en het daadwerkelijk sluiten van grondstofkringlopen.

In navolging op de circulaire aanbesteding van de warme en koude drankenvoorziening, levert de gemeente Enschede ook met deze circulaire aanbesteding een toonaangevende bijdrage aan de visie van de Rijksoverheid om in 2050 volledig circulair te zijn. De aanbesteding is 24 maart jl. van start gegaan en is open voor inschrijvingen tot 26 april 2017 via Negometrix.

Focus op partnerschap

Het beste uit alle betrokkenen naar boven halen; dát is waar wij als gemeente Enschede voor staan in deze aanbesteding. Door niet te veel kaders aan te brengen, aansprekende ambities te formuleren en zich te richten op een duurzame partnerschap, hopen we de meest geschikte partner te vinden. Een partij die over vakmanschap, creativiteit, innovatievermogen en (markt)kennis beschikt om tot de meest circulaire vervanging van de werkplekken - op alle locaties - te komen. Totaal 1500 werkplekken!

Door niet alles op voorhand in detail uit te werken willen we marktpartijen aanspreken en zo de kennis uit de markt optimaal benutten voor deze circulaire aanbesteding kantoorinventaris. Dat is spannend, ambitieus én slim.


Lange termijnvisie

Wij zijn uitsluitend geïnteresseerd in een lange termijnvisie: we willen het kantoorinventaris zo lang mogelijk blijven gebruiken en de inkoop van nieuw meubilair minimaliseren. Waar dat niet mogelijk zou zijn, schaffen we alleen nieuw meubilair aan dat volgens het circulaire gedachtegoed ontworpen en geproduceerd is. Voor het waarmaken van deze ambitie, zetten we graag samen met de partner een gedegen voorraadbeheersysteem op.

Andere contractvorm

Met de gekozen partner sluiten we een raamovereenkomst met koop- en terugkoopgarantie tot einde levensduur, voor ten minste 10 jaar. Als gemeente maken we gebruik van een mededingingsprocedure met de onderhandelingen. Dit biedt ruimte voor marktpartijen om een zo circulair mogelijke oplossing aan te bieden, en details over de invulling van het contract, niet zijnde selectiecriteria, in het laatste stadium met de gekozen partner uit te werken. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Tot slot, hechten we veel waarde aan een inclusieve samenleving, als onderdeel van circulaire economie. Daarom zien we graag op welke manier de toekomstige partner 2% van de opdrachtwaarde inzet ten behoeve van SROI (Social Return On Investment). Ze denkt hierbij aan arbeidsparticipatie, het betrekken van de sociale werkvoorziening en maatschappelijke activiteiten. Zo onderstrepen we onze doelstellingen om verantwoord met de maatschappij en het milieu om te gaan. Meer informatie staat op Negometrix.

Voor vragen en opmerkingen u terecht bij Mark Vrugteveen, Gemeente Enschede, mail: m.vrugteveen@enschede.nl en mobiel: 0636482995. 

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Suzanne van Huijgevoort
Suzanne van Huijgevoort

Gispen heeft voor bijvoorbeeld Alliander en MVO Nederland circulair meubilair gemaakt, o.a. van oude restmaterialen zoals archiefkasten: https://www.circulairondernemen.nl/oplossingen/gispen-levert-circulair-aan-mvo-nederland

18 April 2017 13:20
Suzanne van Huijgevoort
Suzanne van Huijgevoort

De gemeente Wageningen heeft ook een circulair inkooptraject opgezet en publiceerde een factsheet met opgedane lessen: https://www.circulairondernemen.nl/oplossingen/wageningen-kiest-voor-circulaire-inrichting-stadhuis

18 April 2017 13:02