GEZOCHT: economisch rendabele matches voor stikstofvraagstuk

Summary
Natuurgebieden herstellen èn de stikstofuitstoot beperken in diverse sectoren
MATCHED
This challenge has been matched
GEZOCHT: economisch rendabele matches voor stikstofvraagstuk
MATCHED
challenge

Doordat de coronacrisis uitbrak, hield de stikstofcrisis de gemoederen bezig. Door de lockdown-maatregelen neemt de luchtvervuiling weliswaar af en is de stikstofcrisis even van ons netvlies verdwenen, maar het probleem is nog levensgroot aanwezig. 

Dat realiseert het kabinet zich ook dat vorige week besloot 5 miljard euro uit te trekken voor de aanpak van de stikstofproblematiek; geld om natuurgebieden te herstellen èn om de uitstoot te beperken in diverse sectoren. Zo kan onder meer de bouw aan de gang worden gehouden. Gemeenten, provincies èn rijk willen eerder dan gepland woningen bouwen en wegen aanleggen. Dan is het knap vervelend als er vanwege onduidelijke stikstofnormen geen vergunningen worden afgegeven voor bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden.

Innovaties gezocht


Gelukkig is het innovatieve vermogen van ondernemers groot. Hoe mooi zou het zijn als we de lockdown-periode benutten om te inventariseren welke concrete oplossingen het Nederlandse bedrijfsleven heeft voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en -depositie?

In overleg met brancheorganisaties en grote bedrijven heeft het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers vijf stikstofuitdagingen geformuleerd:

  • voor de bouw,
  • voor de landbouw,
  • voor de industrie,
  • voor energie,
  • voor de natuur.

In de bijlage vind je een toelichting op deze uitdagingen.

Ondernemers die voor deze uitdagingen goede oplossingen hebben, kunnen hierop intekenen. Via digitale matchmaking binnen het netwerk Groene Groeiers onderzoeken we welke oplossingen kansrijk zijn om uit te groeien tot sluitende business cases.

Als fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn na de coronacrisis, kunnen ondernemers de matches presenteren aan betrokken ministers en de voorzitters van de Groene Groeiers en VNO-NCW. Voorafgaande hieraan zal een deskundige jury de meest kansrijke innovatieve oplossingen selecteren.

Aanmelden
Check de uitdagingen in de bijlage. Stuur vervolgens een mail naar matchmaker Jolanda van Schaick (schaick@vnoncw-mkb.nl) en geef aan voor welke uitdaging(en) je een oplossing biedt. Je ontvangt vervolgens een formulier met aanvullende vragen.

Meld je ook aan als Groene Groeier op www.groenegroeiers.nl. Dit is een voorwaarde om mee te kunnen doen. Het netwerk is kosteloos voor directe en indirecte leden van VNO-NCW en MKB Nederland. Voor de andere ondernemers is het tot het einde van jaar gratis.

Documenten

Stikstofuitdagingen Groene Groeiers netwerk
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?