Gezocht: Wettelijke barrières voor de circulaire economie

Summary
Als onderdeel van het Grondstoffenakkoord zoekt een taskforce o.l.v. Winnie Sorgdrager naar barrières in wet- en regelgeving die de circulaire economie in de weg staan. Waar loopt u tegen aan?
MATCHED
This challenge has been matched
Gezocht: Wettelijke barrières voor de circulaire economie
MATCHED
challenge

Een wet- en regelsysteem dat is ontstaan binnen een lineaire economie kan barrières bevatten voor de circulaire economie. Een taskforce inventariseert nu welke. Tegen welke barrières in wet- en regelgeving loopt u als ervaringsdeskundige aan?

De taskforce Herijking Afvalstoffen vloeit voort uit het Grondstoffenakkoord en staat onder leiding  van oud-minister Winnie Sorgdrager. De Taskforce wil graag weten waar precies en concreet de belemmeringen voor de bedrijven zitten om circulair te kunnen werken.

Waar loopt u dus tegenaan? Is het concrete wetgeving of regelgeving waardoor u niet verder komt? Zo ja, dan hoort de commissie graag om welke exacte bepalingen het gaat.

Of zitten de belemmeringen meer op het vlak van de vergunningverlening, handhaving of toezicht?

De taskforce is op zoek naar de concrete belemmeringen. Dit hoeft niet casusspecifiek, want daarvoor is het programma Ruimte in Regels meer geschikt. De vraag richt zich meer op uw branche of sector als geheel. Het helpt wel als uw belemmering is toegelicht met een casus.

U kunt uw belemmeringen als Uitdaging aanmaken, of e-mailen naar antoine.heideveld@hetgroenebrein.nl.

Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here
person

Antoine Heideveld

Directeur at Het Groene Brein

Do you want to comment on this challenge?