Groene Morgen zoekt bedrijven die zich al op dit terrein hebben begeven en mee willen werken de doelstelling te halen.

Summary
Realisatie van een ecologische school met een optimaal leef- en werkklimaat d.m.v. planten en relevante klimaattechniek.
MATCHED
This challenge has been matched
Groene Morgen zoekt bedrijven die zich al op dit terrein hebben begeven en mee willen werken de doelstelling te halen.
MATCHED
challenge

Onze uitdaging  moet de jeugd de kans geven om in een optimale leef-, leer-en werkomgeving de relatie met de natuur terug te vinden.

De door velen gewenste transitie  van een consumptiemaatschappij naar een circulaire  maatschappij zal  geleidelijk plaatsvinden.  Onze jeugd moet daarvoor als een van de hoogste prioriteiten goed  worden toegerust.

I.Groene Morgen is een initiatief van Anselien School (orhopedagoge en biophilic designer) en Peter Eisenburger (oud directeur VO-school).

Zij willen in het kader van de maatschappelijke en politieke aandacht voor duurzaamheid en circulariteit ecologische scholen –laten- ontwerpen en bouwen.

Met spijt en zorg zien zij hoe de consumptiemaatschappij  een te grote aanslag pleegt op wat de aarde en de natuur kan voortbrengen.

Zij willen de jeugd, die zich eveneens zorgen maakt, adequaat leren wat er aan de hand is en de motivatie en het gereedschap verschaffen om een bijdrage te leveren aan de transitie die noodzakelijk is.

II.Groene Morgen zoekt gekwalificeerde deskundigen en bedrijven die mee zouden willen werken aan het realiseren van de bovenstaande doelstellingen.

De jeugd zal een grote rol moeten spelen bij het oplossen van de ecologische problemen waarin de wereld verkeert.

De samenleving is o.i. verplicht om er alles aan te doen dat zij weten wat er aan de hand is en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de stelselmatige oplossing van de problematiek.

Het ontwerp van de ecologische school zou kunnen/moeten aansluiten bij de nieuwe aandacht voor bouwen met hout en andere natuurlijke materialen. Ook voor de inrichting zal naar het gebruik van natuurlijke en recyclebare materialen moeten worden gekeken.

Onderwijskundig moet bij de inrichting van de leerstof zoveel mogelijk worden aangesloten bij 17 SDG’s. Zij bieden a.h.w. een framework om over duurzaamheid te communiceren en te leren.

Het geheel van onze bedoelingen kan worden samengevat in de z.g. ‘Whole School Approach’. Een begrip dat al eerder in omloop is gebracht maar waarvoor de belangrijkste voorwaarden tot realisatie ontbraken. Wij denken dat die thans wel aanwezig zijn.

III. Wij denken aan de oprichting van consortia die in staat zijn om in samenwerking en overleg met de klanten (schoolbesturen, gemeenten, woningcorporaties e.d.) tot de geëigende  projecten te komen .

Wij vragen derhalve architecten, bouwadviesbureaus, ingenieursbureaus, klimaatadviseurs en interieurbeplantingsbedrijven om zich tot ons te wenden om deze consortia samen te stellen.

Er zijn op dit moment in Nederland verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten voor scholen die haast allemaal gericht zijn op energiereductie en verbetering van het klimaat in het interieur.

Bouwkoepels en Bouwadviesorganisaties hebben duurzaamheid thans hoog in het vaandel staan.

Initiatieven als Cirkelstad waarbij inmiddels vele steden zijn aangesloten, bieden concrete kansen om in te stappen.

Factsheet Groen en Leren Handreiking Whole School Approach voor Duurzame Ontwikkeling
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?