Lokale en sociale ondernemingen gezocht voor het terreinonderhoud bij de bajes

Summary
Denk met ons mee om het terreinonderhoud lokaal en sociaal in te kopen. Reageer voor 31 augustus 2020.
MATCHED
This challenge has been matched
Lokale en sociale ondernemingen gezocht voor het terreinonderhoud bij de bajes
MATCHED
challenge

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is in voorbereiding om het terreinonderhoud voor zijn verschillende locaties aan te besteden. In lijn met zijn maatschappelijke rol wil DJI opdrachten graag gunnen aan sociale ondernemingen. Reageer voor 31 augustus 2020.

Voorbehouden opdracht aan sociale onderneming

De voorkeur gaat uit om de opdracht in kleine, lokale percelen te verdelen. Op grond van art. 2.82 van de Aanbestedingswet zou gunning van de opdracht voorbehouden kunnen worden aan sociale ondernemingen (procedure voorbehouden opdracht). Met deze procedure wordt de aanbesteding wel gepubliceerd maar alleen SW-voorzieningen en sociale ondernemers die zich aantoonbaar richten op arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen kunnen inschrijven.

Het werk betreft voornamelijk regulier groenonderhoud voor de terreinen buiten de instelling. De terreinen binnen de instellingen worden vaak onderhouden door gedetineerden. Optioneel kan onderhoud groen binnen of werkbegeleiding aan de opdracht worden toegevoegd. De opdrachtwaarde verschilt per locatie en kan ook jaarlijks fluctueren. Deze flexibiliteit in de overeenkomst wordt mede gevraagd omdat de mogelijkheid bestaat dat op locaties een deel van de werkzaamheden door het eigen arbeidsbedrijf In- Made wordt overgenomen.

Interessepeiling

Door middel van dit bericht wil DJI in kaart te brengen of er voor de betreffende DJI-locaties sociale ondernemingen/werkbedrijven zijn die interesse én voldoende capaciteit hebben voor het terreinonderhoud van één of twee locaties. Deze uitvraag is ook via Cedris en PSO Nederland gedaan.

Dit bericht is nadrukkelijk in het kader van een oriëntatie op de aanbestedingsstrategie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Meld je aan!

Indien uw organisatie interesse heeft mee te dingen in een aanbesteding terreinonderhoud voor een van de locaties, verzoekt DJI u om dat via de bijlage (download) aan te geven.

De ingevulde bijlage kunt u voor 31 augustus 2020 mailen naar e.veltman@dji.minjus.nl, inkoopadviseur. Mocht u vragen, tips of opmerkingen hebben dan hoort DJI dat ook graag via dit mailadres.

Met uitkomst van deze mailing wordt een aanbestedingsstrategie opgesteld en aanbesteding gestart. Degenen die hebben laten weten interesse te hebben, zullen door DJI op de aanbesteding geattendeerd worden.

Mede namens DJI hartelijk dank voor uw medewerking.

Bijlage melding interesse
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Wolter van der Vlist
Wolter van der Vlist

Dank voor de tip Nadine. We kennen I-did goed. Ze zijn niet gespecialiseerd groenvoorziening voor zover ik weet.

19 August 2020 12:17
Nadine Morales
Nadine Morales

Dag Wolter, wellicht is sociale en lokale ondernemer I-did relevant voor jouw uitdaging.

18 August 2020 10:21