Meer dan helft alle grondstoffen verbruikt in bouwsector: kansen voor circulair?

MATCHED
This challenge has been matched
Meer dan helft alle grondstoffen verbruikt in bouwsector: kansen voor circulair?
MATCHED
challenge

De bouwsector gebruikt gigantische hoeveelheden aan grondstoffen: meer dan de helft van alle grondstoffen in Nederland wordt toegepast in de bouw. Tijdens de bouw, verbouwing en sloop van gebouwen ontstaan grote afvalstromen. Op dit moment lopen er onderzoeken naar nieuwe nuttige toepassingen voor dit afval.

Verzadiging

Het meeste sloopafval wordt nu al na een recyclingproces gebruikt als funderingsmateriaal voor infrastructuur (de Grond-, Weg- en Waterbouw, GWW). Maar op dit moment mogen we constateren dat de GWW-sector verzadigd raakt. Bij het renoveren van wegen is het bestaande funderingsmateriaal namelijk zonder probleem opnieuw bruikbaar als funderingsmateriaal en is er dus geen nieuw granulaat meer nodig.

Analyse diverse pilots

Rijkswaterstaat analyseert samen met enkele publieke aanbestedende partners verschillende pilots op het gebied van materiaal recyclen, besparen en alternatieve bouwprocessen met een lagere CO2 uitstoot. De focus ligt vooral op de lessons learned bij de verschillende pilots. Welke pilot heeft welk (on)gewenst effect opgeleverd?

REBus vergelijkt de verschillende business modellen van de verschillende publieke aanbestedende partners en onderzoekt hoe de verschillende business modellen van invloed zijn op de uitkomsten van de pilots. Te denken valt aan het wel of niet verplicht toepassen van betongranulaat in nieuwbouw en aanlegprojecten en welke gevolgen dit heeft op de kosten van deze business modellen.
 

Lees binnenkort meer over de voortgang van de pilots en circulair inkopen op de site van PIANOo

Reeds uitgevoerde pilots van REBus

Recyclebare werkkleding stewards Rijkswaterstaat
Circulaire verwerking van afgedankte, datadragende ICT-apparatuur
Circulair inkopen kantoorinrichting ProRail

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Misschien is het bedrijf Build2Map een goede toevoeging? www.build2map.nl

06 December 2016 15:06