Mogelijkheden ondersteuning MKB Tilburg bij transitie naar circulaire economie

MATCHED
This challenge has been matched
Mogelijkheden ondersteuning MKB Tilburg bij transitie naar circulaire economie
MATCHED
challenge

De Tilburgse gemeenteraad heeft op 19 december 2016 besloten om een 'Aanpak circulaire economie Tilburg' uit te voeren. Tijdens het raadsoverleg heeft de wethouder toegezegd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het (Tilburgse) MKB te ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

In onze aanpak benoemen wij onder andere de volgende gemeentelijke rollen:

  • Aanjagen
  • Faciliteren
  • Circulair inkopen
  • Inzamelen
  • Verwerken huishoudelijk afval

Hierbij doen wij een oproep voor suggesties hoe wij binnen onze gemeentelijke rol het MKB kunnen ondersteunen.

Heeft u een suggestie?

Suggesties kunt u mailen naar circulaire.economie@tilburg.nl. U kunt zich daarbij richten tot Robert Kint, Projectleider circulaire economie Tilburg.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?