NEXT Economy needs NEXT Entrepreneur

MATCHED
This challenge has been matched
NEXT Economy needs NEXT Entrepreneur
MATCHED
challenge

Technologische ontwikkelingen veranderen het (economische) landschap. Heb jij een idee over hoe de economie van morgen — de NEXT Economy- er uit zal zien? Zie jij kansen in de veranderingen op het gebied van big data, circulaire economie, mobiliteit of duurzame energievoorziening? Dan zoekt Metropolitan Start-up Lab (MSL) jou: de NEXT Entrepreneur!

Startende ondernemers met een idee voor de NEXT Economy gaan 7 juli de strijd aan op het pitchevent ‘NEXT Economy needs NEXT Entrepreneur Access Point’ in het Westland. Meld je voor 5 juni aan via www.metropolitanstartuplab.nl en maak kans op coaching en verschillende prijzen, waaronder € 3000,- , een netwerklunch met o.a. Jan Kees de Jager (CFO KPN) en een prototypeprijs.

Wat kan je verwachten?

Samengevat:

  • Aanmelden tot 5 juni
  • Selectie dag is op 21 juni
  • Next Economy Access Point is op 7 juli
  • Deelname is kosteloos
  • Voertaal is Engels
  • Ideeën op het gebied van data-, energie-, mobiliteit- en grondstofproductiviteit
  • Doelgroep: stand-ups en early stage start-ups
  • Prijzen bestaan uit € 3000,- prijzengeld, een prototype prize een een-op-een netwerklunch met juryleden en toegang tot een groot netwerk van potentiele launching customers
  • Initiatief van Metropolitan Start-up Lab (een samenwerking tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en YES!Delft)
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Erwin Suir
Erwin Suir

De Ammoniak uitstoot door veehouderijen moet omlaag. Bovendien is koolstofdioxide uitstoot nog altijd een groot groot probleem. Ammoniak is zeer goed oplosbaar in water (tot 25-35%!!). Koolstofdioxide is ook relatief gemakkelijk op te lossen in water (denk maar aan Spa rood) vergeleken met bijvoorbeeld stikstof, zuurstof of waterstof. Wanneer men koolstofdioxide oplost in water gaat de zuurtegraad omhoog (de pH daalt). Dit in tegenstelling tot het oplossen van ammoniak gas in water: de pH stijgt.

Wanneer men beide gassen te gelijk worden opgelost reageert het basische ammoniak met het zure koolstofdioxide. Als men bijvoorbeeld koolstofdioxide in een ammoniak oplossing oplost, zal door deze reactie de oplosbaarheid van koolstofdioxide toenemen. Uiteindelijk zal er een ammoniumzout neerslaan: ammoniumcarbonaat: https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_carbonate . Wanneer men nog meer koolstofdioxide oplost zal de pH verder dalen en ontstaat er ammoniumbicarbonaat: https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_bicarbonate

Beide zouten hebben mogelijk interessante toepassingen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om deze zeer geconcentreerde oplossing (onder druk) te elektrolyseren (energie van windmolens of zonnepanelen zouden hiervoor gebruikt kunnen worden) voor de productie van pure waterstofgas, stikstofgas en zuurstof. Wanneer productie (en dus opslag) van waterstof ongewenst is kan men er ook voor kiezen de energie die nodig is voor elektrolyse gedeeltelijk terug te winnen met behulp van een brandstofcel.

Het idee is dus om het ene (ammoniak uitstoot) probleem letterlijk op te lossen in het andere probleem (koolstofdioxide uitstoot)

03 June 2016 20:27