Partners van Zorgeloos Afval tekenen bezwaar aan tegen LAP3

MATCHED
This challenge has been matched
Partners van Zorgeloos Afval tekenen bezwaar aan tegen LAP3
MATCHED
challenge

Tijdens de afgelopen netwerkbijeenkomst van het project Zorgeloos Afval kwam het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) voor de Zorgsector ter sprake. De groep is ambitieus als het gaat om het hergebruiken van afval, maar enkele passages in het huidige voorstel zouden dit tegen werken.

Daarom werd tijdens de netwerkbijeenkomst op 14 oktober besloten gezamenlijk een bezwaar in te dienen.

Het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) geeft duidelijke regels omtrent het verwerken van afval zodat alle partijen goed weten hoe er veilig omgegaan moet worden met afval. Deelnemers aan het project Zorgeloos Afval zijn van mening dat voorgestelde regels in het nieuwe plan (LAP3) belemmerend kunnen zijn voor innovatie en ambitie binnen de branche.

Naast de deelnemers van het Zorgeloos Afval traject zijn ook andere ziekenhuizen het eens met dit bezwaar, waaronder alle academische ziekenhuizen. De volgende partijen hebben het bezwaar ondertekend: UMC Utrecht, Radboudumc, LUMC, AMC, VU MC, Erasmus MC, Maastricht UMC, UMC Groningen, Milieu Platform Zorg, Tergooi, Meander MC, OLVG, Rijnstate Ziekenhuis, Reinier de graaf Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum en MVO Nederland. 

Onderdelen uit het bezwaar zijn:

Hogere ambitie

De ambitie uit het beleidskader vinden wij in onvoldoende mate terug in de uitwerking in Sectorplan 19. Wij vragen om bij de beoordeling van de bezwaren te streven naar een hoog ambitieniveau.

Innovatie gaat snel

Wat vandaag state of the art innovatie is, kan over 3 jaar verouderde techniek zijn. Het verdient aanbeveling dat het Sectorplan voldoende ruimte geeft aan partijen in de zorgketen om te innoveren en hun ambitie uit te voeren. Daarom pleiten wij voor voldoende experimenteerruimte in Sectorplan 19, bijvoorbeeld via een aparte experimenteerbepaling.

Focus op risicobeheersing

De regelgever lijkt de grenzen in LAP3 met name te hebben bepaald op basis van handhaafbaarheid en niet op basis van de risico’s. Dat moet niet de taak van de regelgever zijn. Wij vragen de regelgever om zich te focussen op risicobeheersing en niet op de stoel van de handhaver te gaan zitten.

Innovatief verwerken van Specifiek Ziekenhuisafval

In het concept van LAP3 staat genoemd dat gedecontamineerd afval dezelfde eigenschappen heeft als 180104, het mag daarom naar een gewone afvalverbrandingsinstallatie worden afgevoerd. De verplichting om te vernietigen, zien wij echter als belemmering voor meer en betere recycling. We willen innoveren om te verduurzamen, maar daarbij onze transparantie handhaven. Gecontamineerd afval is middels sterilisatie om te zetten in gedecontamineerd afval (lees grondstof). Omdat er dan geen infectierisico meer is, is het dan net zo geschikt voor recycling als ander afval. Sterker nog, omdat het gedecontamineerd is, is recycling zelfs veiliger dan bij gewoon afval. Op de markt zijn inmiddels verschillende technieken beschikbaar waar we graag gebruik van maken.

Heb jij een mening over de LAP3? Laat deze dan hieronder weten!

LAP3 bezwaar Zorgsector
Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this challenge?

Mike Arias
Mike Arias

De PKP Container sorteert en vermaalt afval bij de bron
De PKP Container is niet zomaar een afvalbak en slaat niet alleen afval op. De container sorteert en vermaalt plastic, karton, papier, dranken-, blik- en aluminium verpakkingen tot grondstof. Dit levert winst op voor gemeenten, afvalverwerkers en bedrijven.
Met de PKP Container is het mogelijk afval bij de bron te scheiden en verwerken. De container vermaalt het afval in stukken van 1 mm tot en met 40 mm. Het verpakkingsmateriaal verandert hierdoor in grondstoffen, welke eenvoudig en efficiënt gerecycled kunnen worden. Door afval aan de bron te verminderen, drukt dit de kosten voor alle partijen en krijgt de gemeente door de verkoop van deze grondstoffen een extra inkomstenbron.
Hoe dat precies werkt lees je hier: https://pkpcontainer.eu

12 December 2017 08:23