Simpele plastic verwerking is fantastic

MATCHED
This challenge has been matched
Simpele plastic verwerking is fantastic
MATCHED
challenge

Voor veel personeel van zorginstellingen is het een grote irritatiefactor: verpakkingen van medische artikelen bestaan veelal uit plastic, maar dit plastic gescheiden inzamelen voor recycling gebeurt weinig of niet. Waarom kan het thuis wel, maar niet in een instelling?

Circulaire ambities

Afval is al vervelend genoeg, en de circulaire wensen en ambities van UMC Utrecht leiden ertoe dat deze afvalstroom nader onder de loep wordt genomen. Door de afvalstromen aan te passen wil UMC Utrecht de plastics beter aanbieden ter recycling, zodat grondstoffen bespaard blijven. Met de volumes van plasticgebruik door ziekenhuizen levert dit een enorme milieuwinst op. 

Zorgeloos afval

Vanuit Nederland circulair! werken diverse sectoren aan keteninnovatieprogramma's, Zorgeloos afval is hier een van. MVO Nederland begeleidt diverse zorgorganisaties en -instellingen met circulaire pilots die passen bij hun organisatie en ambities. Overige uitdagingen, pilots en trajecten vind je hier.

Monostroom voor de circulaire economie

Er worden veel verschillende soorten plastic gebruikt in een ziekenhuis. Die allemaal op hun eigen manier verwerkt moeten worden bij recycling. Dat levert veel extra bewerking en verlies van waarde op. Het huidige plasticgebruik wordt zodanig aangepakt dat er op langere termijn een enkele afvalstroom van plastic ontstaat. Deze monostroom maakt het makkelijker de materialen te recyclen. UMC Utrecht start met deze pilot om de mogelijkheden van een monostroom voor hun organisatie in kaart te brengen.

Tijd voor actie!

Dit jaar zet UMC Utrecht in op een aantal concrete doelen. De huidige afvalstroom van plastic is met een Circle Scan geanalyseerd en naar aanleiding hiervan zijn 2 vragen opgesteld. Deze sporen worden in het restant van de pilot onderzocht: 

  1. Hoe kunnen we deze afvalstroom van plastics, binnen de instellingen, beperken en hoe kunnen we deze, samen met afvalverwerkers, beter scheiden?
  2. Zijn er producenten die samen willen werken aan herontwikkeling van verpakkingen, met als doel de monostroom van plastics te realiseren? 
https://www.circulairondernemen.nl/uploads/809c64d6ff9e11b14b091d4dd99d5f54_large.jpg

De uitdaging

Het projectteam is inmiddels op stoom en het is duidelijk dat samenwerking met andere branches nodig is om de monostroom tot stand te brengen. Producenten en ook afvalverwerkers spelen een grote rol in de monostroom en gezamenlijk wil UMC Utrecht tot betere circulaire oplossingen komen.

Ideeën gezocht

Heb je ideeën, wil je sparren of geïnspireerd raken? Neem voor meer informatie over deze pilot, contact op met Freekje Savenije via fsavenije@spaarnegasthuis.nl.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/362677e4653a682960404fddac0b6b3a_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this challenge?

Mike Arias
Mike Arias

Met de PKP Container is het mogelijk afval bij de bron te scheiden en verwerken. De container vermaalt het afval in stukken van 1 mm tot en met 40 mm. Het verpakkingsmateriaal verandert hierdoor in grondstoffen, welke eenvoudig en efficiënt gerecycled kunnen worden. Door afval aan de bron te verminderen, drukt dit de kosten voor alle partijen en krijgt de gemeente door de verkoop van deze grondstoffen een extra inkomstenbron.
Doordat in het verwerkingsproces het volume drastisch afneemt, kan ook de inzamelfrequentie omlaag, waardoor een kostenverlaging ontstaat. Als gemeente kun je dus geld verdienen met afval, dat is een 'game changer'. Hoe dat precies werkt lees je hier https://pkpcontainer.eu

11 December 2017 21:07
Berry van den Berg
Berry van den Berg

Hebben jullie al eens contact gehad met bedrijven als Kuehne + Nagel i.s.m. AH en Jumbo hebben zij veel ervaring in retour-logistiek.

28 December 2016 11:49