Start Circle Scan bij UMC Utrecht

MATCHED
This challenge has been matched
Start Circle Scan bij UMC Utrecht
MATCHED
challenge

Als onderdeel van de projectgroep Simplastic gaat Circle Economy bij het UMCU een analyse uitvoeren naar de plastic verpakkingen van steriele artikelen. Door middel van een zogenaamde Circle Scan worden de plastic stromen in kaart gebracht voor de verschillende afdelingen (OKs, behandelafdelingen, verpleegafdelingen, poliklinieken en laboratoria).

Uit deze analyse zal blijken met welke verpakkingen een 'monostroom' van plastic kan worden gecreëerd voor grootschalige en hoogwaardige plastic recycling. Om tot een levensvatbare business case te komen wordt gesproken met producenten en 'grondstoffenproducenten' (afvalverwerkers). Op basis van deze analyse zal de projectgroep Simplastic een plan ontwikkelen om een pilot uit te rollen.

Monostromen

Monostromen zijn eenduidige afvalstromen bestaande uit één materiaalsoort of één type product die relatief eenvoudig gescheiden ingezameld of afgescheiden kunnen worden uit een gemengde stroom. Een andere pilot binnen de coalitie Zorgeloos afval is het inzamelen van plastic afval door OLVG.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/e0272c40e443857f354c168c88a4a812_large.png

Meer weten?

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met Freekje Savenije, Coordinator duurzaamheid / MVO bij Spaarne Gasthuis. Haar ambitie is het Spaarne Gasthuis een voorloper te laten zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze is betrokken als coördinator projectgroep Simplastic. Je kunt haar bereiken op fsavenije@spaarneziekenhuis.nl.

Update: Simplastic Circle scan is voltooid. Zie de bijlage voor de analyse en resultaten.

Circle Scan Simplastic

Samenvatting

De Circle Scan die voor de Simplastic pilot is uitgevoerd is, na overleg met de pilot partners, verder ingezoomd op Verpleegafdelingen en Laboratoria in het UMCU. Hieruit blijkt dat opVerpleegafdelingen ruim 70% van de omverpakkingen bestaat uit gelamineerde verpakkingen (gecoat papier en plastic) van met name spuiten. Deze gelamineerde verpakkingen zijn echter lastig te recyclen omdat bronscheiding in het ziekenhuis vaak te omslachtig is. Bovendien bestaat het laminaat uit verschillende soorten plastics met verschillende smelttemperaturen wat recyclen bemoeilijkt. In Laboratoria zijn het de 'trays' die voor bloedbuizen worden gebruikt die het merendeel van de omverpakkingen (meer dan 70%) omvatten. Deze trays zijn vooral gemaakt van piepschuim (polystyreen of PS). PS wordt echter weinig gerecycled en vaak naar China geexporteerd voor verwerking. De overige omverpakkingen die zowel in Verpleegafdelingen en Laboratoria worden gebruikt bestaan uit allerlei soorten plastic, die niet eenvoudig tot monostromen om te vormen zijn.


Twee mogelijke vervolgstappen worden nu verkend: 1) Inzamelen van piepschuimen trays in de laboratoria en vinden van een verwerker in Nederland die deze stroom hoogwaardig kan verwerken? 2) Een dialoog opzetten met grotere toeleveranciers om alternatieve plastic verpakkingen te ontwikkelen die uit mono-plastics bestaan. PET lijkt hierbij een voor de hand liggen keuze te zijn vanwege de vele gunstige eigenschappen, zowel voor gebruik als voor hoogwaardige recycling. 

Read more
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?