Studio Stixl zoekt circulaire vulling voor kussens

Summary
Studio Stixl wil niet alleen dat klanten er zacht bijzitten, maar vooral ook circulair. Welke reststroom of circulair materiaal is geschikt voor de vulling?
MATCHED
This challenge has been matched
Studio Stixl zoekt circulaire vulling voor kussens
MATCHED
challenge

Studio Stixl richt zich in 2018 op het creëren van unieke kussens van afgedankt textiel. Denk aan gordijnresten, welke vrij eenvoudig te 'onderscheppen' zijn. Alleen de vulling voor de kussens is lastiger. Welke reststroom of circulair materiaal is geschikt voor de vulling?

Studio Stixl

Vanuit een passie voor textiel en duurzaamheid heb ik Studio Stixl in januari 2018 opgericht. Hoewel ik bescheiden begin, heb ik de ambitie om door te groeien naar een compleet circulair bedrijf. In het afgelopen jaar heb ik een aardige voorraad textiel onderschept om op te waarderen naar unieke producten. De focus ligt in 2018 op kussens, omdat deze relatief eenvoudig te maken zijn. Daarnaast kun je met kussens een unieke en persoonlijke sfeer creëren.

Gordijn als kussen

Met een aantal interieurwinkels heb ik gesproken om klanten die gordijnen kopen te verwijzen naar Studio Stixl. Van de gordijnresten kunnen kussens of desgewenst andere (woon)accessoires gemaakt worden. Interieurwinkels betalen nu een paar honderd euro om hun resten af te voeren. Wanneer ze een eigen atelier hebben, is het vaak te kostbaar om de resten tot nieuwe producten te verwerken. Daarom is het verwerken via Studio Stixl een vrij eenvoudige manier om textielresten opnieuw in te zetten.

Uitdaging: de vulling

In 2018 verwacht Studio Stixl in ieder geval enkele tientallen kussens te maken. Nog geen grote speler dus, maar wel serieus op zoek naar een zo circulair mogelijke vulling. Wellicht via een fabrikant van schuimrubber, een leverancier van dekbedden of een meubelfabriek? Denk mee over deze uitdaging: welke afvalstroom kan onderschept worden om opnieuw in te zetten als vulling voor kussens?

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/0c0639f4c3fe1a53a5eaa2c980f3f7d1_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?

Hakan Turkarslan
Hakan Turkarslan

Oplossing probleem doelgroep bepaling B2C-Markt

Vrouwen tussen de 26-50 jaar, die woonachtig zijn in Rotterdam, daarnaast een modaal inkomen en een milieubewuste aankoopgedrag hebben.

Voor aanvullende informatie zie onderzoek.

Met vriendelijke groet, Hakan Turkarslan

19 December 2018 16:38
Fooke van Munster
Fooke van Munster

Beste Lieke,

Hierbij een korte samenvatting van het onderzoek voor Studio Stixl.

Voor Studio Stixl is er onderzoek gedaan naar verschillende branches binnen de B2B. Hier is gekeken naar welk circulair verdienmodel Studio kan aanbieden.
Het bedrijf is een decoratieve kussen producent en maakt alleen gebruikt van afgedankt textiel en materialen. De kussens worden op dit moment lineaire aangeboden, echter wil het bedrijf graag volledig circulair opereren. Het doel is dan ook om voor het eind van 2019 volledig circulair te zijn.

Allereerst is er gekeken naar welke (circulaire) verdienmodellen er zijn en welke hiervan potentieel zijn voor studio Stixl. Modellen die het best naar voor kwamen zijn het abonnementsmodel, strategiemodel en het verhuurmodel. Deze modellen zijn bij Lieke Terlouw, eigenaar van Studio Stixl, en de doelgroep getest. Echter om een doelgroep aan te wijzen is er onderzoek gedaan naar welke B2B branches interessant zijn.

Onderzoek naar de branches is doormiddel van deskresearch onderzocht. Branches die interessant zijn:

- Detailhandel en ambachten
- Horeca, catering, sport en recreatie
- Kinderopvang
- Kunst, cultuur, amusement en media
- Zorg

Bij de segmentatie is er gekeken naar het belang van interieur. Echter is er voor het onderzoek alleen onderzoek gedaan naar de horecabranche. Dit in verbrand met tijd en de affiniteit met Lieke en de horecabranche.

Om de te testen welk van de 3 modellen er het best past binnen de horecabranche is er fieldresearch verricht. Voor het onderzoek zijn cafés, hotels en restaurants telefonisch geïnterviewd.

Uit de interviews is gebleken dat het abonnementsmodel het best aansluit op de horecabranche.

De aanbeveling is dan ook om de kussens op basis van een abonnementsmodel aan te bieden aan cafés, hotels en restaurants.

19 December 2018 16:17
Jur Kouters
Jur Kouters

Beste Lieke,

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor Studio Stixl om in 2019 door te groeien. Het onderzoek is afgebakend op regio Rotterdam vanwege de beperkte productiecapaciteit. Het blijkt dat Studio Stixl niet het enige bedrijf is in Nederland wat circulaire kussens verkoopt. Wel zit Studio Stixl met een prijs van €20 onder de prijs van de concurrenten. Ook is Studio Stixl het enige bedrijf waarbij je de kussens als klant kan customizen.
Het onderzoek had 83 respondenten. Elke leeftijdscategorie, opleiding en inkomen was goed verdeeld onder deze groep. Hierdoor wordt er een duidelijk beeld gevormd. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer mensen letten op duurzaamheid bij aankoop van een product. Dit blijkt niet alleen uit het fieldresearch in Rotterdam, maar blijkt ook uit algemene deskresearch. Dit is dus zeer positief voor Studio Stixl.
De respondenten waren tevreden over het design en de kwaliteit van de kussens. Hier hoeft dus niks aan veranderd te worden. Waar wel mogelijk wat veranderd aan moet worden is met het comfort van de kussens. De respondenten vonden dat de kussens te weinig vulling bevatte en daardoor te hard waren. Wel waren veel respondenten enthousiast over het idee van een circulair kussen.
Uit het onderzoek bleek dat de koopintentie van mensen met een hoge opleiding voor de kussens van Studio Stixl hoger was dan mensen met een lagere opleiding. Ook bleek de koopintentie hoger onder mensen die boven modaal verdiende. Ten slotte lag de koopintentie hoog bij mensen tussen de 50 en de 65 jaar.
Uit deskresearch bleek dat er steeds meer hoogopgeleide mensen in Nederland zijn. Ook zijn er in Nederland steeds meer huishoudens waarbij het besteedbaar inkomen hoger dan 50.000 euro is. Deze ontwikkelingen zijn zeer positief voor Studio Stixl, omdat dit de groepen waren waar de koopintentie hoog bij lag.
Wel bleek dat 94% van de respondenten kussens in fysieke winkels kocht. Dit is een probleem omdat Studio Stixl momenteel alleen haar kussens online verkoopt.
Het advies is dan ook als volgt. Studio Stixl moet haar marketing richten op hoogopgeleide mensen tussen de 50 en 65 jaar die boven modaal verdienen. Ook moet er gekeken worden naar de mogelijkheden om de kussens iets meer op te vullen met de circulaire vulling. Ten slotte moet er worden gezocht naar een fysieke winkel in regio Rotterdam waar de kussens van Studio Stixl kunnen worden verkocht.

Met vriendelijke groet,

Jur Kouters

19 December 2018 15:42
Dario van Beuzekom
Dario van Beuzekom

Voor dit rapport is er onderzoek gedaan naar verschillende branches waar Studio Stixl haar kussens middels een circulair verdienmodel aan kan bieden.
Studio Stixl is een bedrijf dat kussens produceert van afgedankte grondstoffen en materialen en deze weer verkoopt. Het doel is om voor het einde van 2019 volledig circulair te ondernemen en hiervoor moet er een ander verdienmodel gehanteerd worden.

Eerst is er gekeken naar wat een verdienmodel is en welke rol dit speelt voor Studio Stixl. Vervolgens is er onderzocht welke (circulaire) verdienmodellen er zijn en welke toegepast kunnen worden op de situatie en bedrijfsvoering van Studio Stixl. Hieruit is gebleken dat de volgende verdienmodellen zowel bij Studio Stixl als bij de doelgroep passen; Het abonnementsmodel, statiegeldmodel en het verhuurmodel.

Uit het deskresearch is gebleken dat Studio Stixl haar kussens af kan zetten bij de volgende branches:

• Zorg
• Kunst, cultuur, amusement en media
• Kinderopvang
• Horeca, catering, sport en recreatie
• Detailhandel en ambachten


Deze branches zijn gesegmenteerd op basis van het belang van interieur en de trends die er spelen. Voor dit onderzoek is er gekozen om de focus te leggen op de horeca branche in verband met tijd en complexiteit.

Om vast te stellen welke circulaire verdienmodellen bij de horeca branche passen is er fieldresearch gedaan. De sectoren restaurants, hotels en cafés zijn geïnterviewd om hun interesse en behoeften in kaart te brengen.

Hieruit is gebleken dat het abonnementsmodel het beste aansluit bij de verschillende soorten ondernemingen in de horeca branche en er kan geconcludeerd worden dat Studio Stixl hier op in moet spelen.

De belangrijkste aanbeveling voor Studio Stixl is om haar kussens met een abonnementsmodel bij restaurants, hotels en cafés in de regio te verkopen.
Een andere aanbeveling is om de overige branches te onderzoeken en hier eventuele stappen in te zetten.
Ten slotte is een aanbeveling om de overige bedrijfsprocessen in te richten op een circulaire onderneming. Marketing en sales moeten natuurlijk in lijn staan met de missie en visie van de onderneming.

Met vriendelijke groet,

Dario van Beuzekom

19 December 2018 14:53
Dhonny Wu
Dhonny Wu

Hi Lieke,

Hierbij een samenvatting van het onderzoek voor Studio Stixl!

We leven in een wereld waar grondstoffen opraken, het milieu vervuild wordt en spullen die gebruikt worden om vervolgens weggegooid te worden. Het is een serieus feit die de maatschappij liever niet ziet. Toch is het belangrijk en zijn er ondernemers die een positieve invloed willen uitoefenen.

Daar is Studio Stixl een goed voorbeeld van. Studio Stixl is een startend bedrijf opgericht door Lieke Vermeer-Terlouw. Met de visie om een bijdrage te leveren aan de transitie van lineair naar circulair economie, is Lieke gestart in januari 2018. Lieke gelooft is dat er juist waarde zit in hetgeen wat wordt afgedankt. Met deze achterliggende gedacht produceert Studio Stixl sierkussens van afgedankt textiel. Het bedrijfsproces is geheel circulair. Alle stoffen dat wordt gebruikt is opgehaald en verwerkt tot vulling van de kussens. Tevens wordt de kussensloop ook van afgedankt textiel gemaakt.

Dat alle productieprocessen circulair zijn wil niet zeggen dat het gehele bedrijfsproces circulair is. Zo hanteert Studio Stixl nog een lineair verdienmodel. Alsmede is er nog geen concreet doelgroep bepaald. In dit onderzoek wordt gekeken naar welk doelgroep in Nederland het meest interessant is voor Studio Stixl en met welk circulaire verdienmodel zou deze doelgroep benaderd worden?

Allereerst wordt er gekeken naar de welke verdienmodellen er momenteel in de markt aanwezig zijn. Welke verdienmodellen voldoen aan de richtlijnen van circulariteit? Dat is in hoofdstuk 3 onderzocht. Dan wordt er naar een verdienmodel gezocht dat past bij de bedrijfsvoering van Studio Stixl.

Vervolgens is er gekeken naar de potentiele doelgroep in de B2B markt voor de sierkussens van Studio Stixl. Hieruit is gebleken dat de horecasector belangen hecht aan interieur wisseling. Daarbij zijn er interviews afgenomen om te achterhalen wat de behoeftes zijn binnen deze sector. Daaruit is gebleken dat er nog geen focus ligt op duurzaamheid en circulariteit als het om interieur gaat. Wel zijn er zaken naar voren gekomen dat de horecaonderneming behoefte heeft aan flexibiliteit en gemak. In dit geval kan Studio Stixl dat aanbieden met haar maatwerk product. Als dat dan nog eens op basis van een abonnementsvorm aangeboden kan worden is het gemak zeker aanwezig,

Om de hoofdvraag te beantwoorden: Aan welke business to business doelgroep in Nederland zou Studio Stixl volgens een circulair verdienmodel haar kussens kunnen aanbieden? Luidt het antwoord: Studio Stixl zal haar producten moeten bieden aan de horecasector op de Nederlandse markt door middel van een abonnementsmodel.

Met vriendelijke groeten,

Dhonny Wu

19 December 2018 14:43
Gido Frey
Gido Frey

Hi Lieke,

Hierbij het vraagstuk wat ik voor Studio Stixl heb onderzocht!

Welke doelgroep zouden de kussens van Studio Stixl kopen in de regio Rotterdam?

De ideale doelgroep voor de kussens van Studio Stixl in de regio Rotterdam die op de woonboulevard Alexandrium hun woonartikelen halen, zijn vrouwen boven de 26 jaar met een modaal of boven modaal inkomen. Ze vinden duurzaamheid in hun algemeenheid belangrijk. Ze hebben als belangrijkste koopmotief duurzaamheid en design. Daarnaast hebben ze 25 tot 30 euro over voor het kussen van Studio Stixl. Ook hebben zij interesse in de unieke customizable kussens gebaseerd op hun persoonlijke smaak. Ze kopen de kussens fysiek in winkels.

Met mijn aanbevelingen voor jou voor de toekomst voor Studio Stixl:
• Studio Stixl kan de kwaliteitsperceptie verbeteren door de kussens meer vulling te geven voor comfort.
• Meervoudige waarde creatie gebruiken in het verhaal naar de consument om meer waarde perceptie tegenover het product van Studio Stixl te creëren. Dit betekent heel het verhaal: het kussen is een sociale werkplaats gemaakt, een circulair model tot en met het uiteindelijke unieke product dat Studio Stixl te bieden heeft. Daarnaast doorgaan met customizable kussens gebaseerd op de persoonlijke smaak van de consument aanpassen. Consumenten waren hier tijdens het enquêteren enthousiast over. Hiermee kan concurrentievoordeel worden gecreëerd.
• In vervolgonderzoeken een andere woonboulevard bezoeken in Nederland om te kijken of regio Rotterdam echt de juiste afzetmarkt is. Dit komt voort vanuit het feit dat in Rotterdam het gemiddelde inkomen lager ligt dan in de rest van Nederland. Prijs speelt hier een belangrijke rol in het koopmotief van de klant.
• Mocht Studio Stixl in regio Rotterdam blijven, is het verstandig om een goedkopere simpelere variant op de markt te lanceren omdat grotendeels de consumenten het product echt te prijzig vonden.

Bedankt voor de fijne samenwerking en hopelijk heb je iets aan het onderzoek!

Met vriendelijke groet,

Gido Frey

13 December 2018 22:17
Willard Bouwmeester
Willard Bouwmeester

Hi Lieke, via social kreeg ik dit bericht: Bij i-did hebben we cradle-to-cradle vulling staan. Misschien een idee om contact op te nemen met i-did via mail info@i-did.nl of via het algemene nummer 030 276 2668

06 March 2018 11:25
Lara Klaassen
Lara Klaassen

Schapenwol is een mooi product waarvoor er ook valorisatie wordt gezocht. Op de meeste bedrijven die schapen houden, is het scheren en verwerken van wol een kostenpost. Zonde, want het is een mooi product. Mocht je interesse hebben in vulling van wol, dan kan ik je in contact brengen met initiatieven van zowel ruwe wol als bewerkte wol.

06 March 2018 09:17
Wietse W. Hermanns
Wietse W. Hermanns

Dag Lieke,

In Friesland loopt een project Better Wetter, waar ze uit Lisdodde o.a. biolaminaat en ... (uit de pluim) isolatiemateriaal, een soort duurzame glaswol maken. Lijkt me dat dit of vergelijkbaar materiaal van andere planten ook als kussenvulling geschikt is. Wil jullie graag in contact brengen met wat partijen die hierin een rol spelen!

Groet,

Wietse

03 March 2018 16:03
Richard de la Roy
Richard de la Roy

Overleg eens met Recticel, die recyclen foam (o.a. matrassen), Auping of Radium Natuurrubber.

02 March 2018 19:31