Werken aan Smart Sustainable Cities

MATCHED
This challenge has been matched
Werken aan Smart Sustainable Cities
MATCHED
challenge

Wereldwijd woont 53% van de bevolking in stedelijke gebieden. In 2050 is dat 66%. Wij wonen, werken, leren en recreëren in de stad. Deze stad gaat over concrete aspecten als energie, infrastructuur, gezondheid, voedsel, water en afval. Deze opleiding gaat in op de context van slimme én (economisch) duurzame gebieden en wat daar allemaal bij komt kijken.

Word voorloper binnen uw regio of organisatie op het gebied van Smart & Sustainable City

Samen met jouw vakgenoten sta je voor de enorme uitdaging om de stad leefbaar te houden. Als we de stad de aankomende jaren niet slimmer en duurzamer maken, krijgen we te maken met verminderde leefbaarheid, overlast, vervuiling, werkloosheid en verminderde belastingopbrengsten. Maar waar liggen jouw kansen? Welke good practices zijn er en wat kan jij hiervan leren en vertalen naar uw eigen uitvoeringspraktijk?

De oplossing ligt in het verbinden en van mensen en disciplines

Burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden moeten hun krachten bundelen. In deze samenwerkingen wordt het neerzetten van een top-down visie net zo belangrijk als het benutten van de energie en betrokkenheid van de burger. De steden worden steeds “slimmer”, waarbij alles met elkaar in verbinding staat. Door sensoren, zenders en de inzet van data staan mensen en dingen met elkaar in verbinding. De keerzijde is ook duidelijk aanwezig in publiek debat: nieuwe technologie kost meer geld dan reeds beproefde technologie. Wat levert het op? Waar liggen grenzen? Hoe ver moeten we gaan?

Een stad is slim als technologie het leven van inwoners aantrekkelijker, duurzamer, veiliger, goedkoper en efficiënter maakt. Krijg tijdens deze 6-daagse opleiding inzicht in wat een Smart & Sustainable City is en waar voor jou concrete kansen en mogelijkheden liggen.

Je hoort praktische voorbeelden en krijgt tools aangereikt, steeds in relatie met het “waarom” en “hoe” van het inzetten van technologie om de gewenste woon- en leefomgeving te realiseren. 

Leer van jouw vakgenoten en zet na deze opleiding een verandering in, in jouw eigen omgeving meld je nu aan

In 6 modules krijg u inzicht in

  • Kennis en inzicht in Smart & Sustainable Cities: definities, kaders, randvoorwaarden, tools en mogelijkheden
  • Smart data als fundament van Smart & Sustainable City
  • Smart Mobility: de veranderende wereld van vervoer
  • Smart Energy & Buildings: global trends en de effecten op energie in de stad
  • Smart & Sustainable Environment & Public Space: praktijkbijdragen door gemeente Groningen en gemeente Almere  

Deelname

Wanneer je wil deelnemen aan de opleiding, kijk dan op de site voor meer informatie of meld je direct aan.

Indien gewenst is het mogelijk om een vrijblijvende reservering te maken voor deze opleiding. Je hebt dan twee weken de tijd om te beslissen of de reservering omgezet kan worden in een definitieve inschrijving.

Wil je samen met één of meerdere collega’s deze opleiding volgen? Neem dan contact met Leanne Visser op telefoonnummer 040 – 2 972 793

PDF_opleiding_Smart_Sustainable_Cities.pdf
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?