Wie levert duurzame koffie voor DJI met de SDG's als uitgangspunt?

Summary
DJI is op zoek naar een geschikte marktpartij voor de levering van warme en koude drankenvoorziening voor de kantoren
MATCHED
This challenge has been matched
Wie levert duurzame koffie voor DJI met de SDG's als uitgangspunt?
MATCHED
challenge

Met de innovatieve aanbestedingsmethodiek van Rapid Impact Contracting (RIC) wenst  DJI een geschikte marktpartij te vinden voor de levering van de warme en koudedrankenvoorziening (o.a. koffie).  De gunning vindt plaats op basis van de visie, aanpak en kunde van de inschrijvende partijen.

Let's rule the world, but first have coffee

Warme- en koude drankenvoorziening is een van de basisdiensten binnen de Rijks producten en Diensten Catalogus (RPDC) en dient in elk rijksgebouw aanwezig te zijn.  Het Facilitair Bedrijf van DJI heeft hoge ambities voor deze inkoopbehoefte. Zo willen we een grote impact creëren op duurzaamheid, circulariteit en op sociaal gebied. Middels de vernieuwende aanbestedingsmethodiek gaan we met de inschrijvende partijen uitdrukkelijk op zoek naar het realiseren van maatschappelijke meerwaarde. Hier wordt dus expliciet niet om een oplossing gevraagd, maar gezocht naar een geschikte partner voor samenwerking. 

SDG's

In deze aanbesteding wordt gegund op de mate waarin Inschrijvers beschrijven hoe zij in hun werkzaamheden kunnen voorzien in de ambities van DJI. Deze Ambities zijn grotendeels gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (VN) en worden beschreven in het Programma van Ambities van de aanbesteding en vormen de gunningscriteria.

Inschrijven

Geïnteresseerd om uw duurzame en maatschappelijke ambities met ons waar te maken? Schrijf dan in op de Europese aanbesteding. Deze is te vinden op TenderNed.

Related SDGs what are SDGs
Read more