Wie ontwerpt dé trofee voor duurzaam inkopen?

MATCHED
This challenge has been matched
Wie ontwerpt dé trofee voor duurzaam inkopen?
MATCHED
challenge

Overheden die hun inkoopkracht (ruim 73 miljard euro per jaar in Nederland) inzetten voor een duurzame en sociale samenleving, dat is een prijs waard toch? We willen een koopwijsprijs trofee laten ontwerpen die we uit kunnen reiken aan een gemeente, provincie of waterschap voor het meest duurzame actieplan rondom maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

De uitdaging is om te komen met een design die het beste laat zien waar het bij MVI om draait. Het winnende voorstel zullen we daadwerkelijk laten maken en voor vier jaar lang uitreiken.​

Wat is maatschappelijk verantwoord inkopen?

De kern is dat overheden hun inkoopkracht inzetten voor een duurzame en sociale samenleving. Door meer duurzame producten te kopen, draagt de overheid heel direct een steentje bij, maar kan het ook de markt beïnvloeden. Als er meer vraag ontstaat naar duurzame oplossingen, dan zal de markt deze meer willen en kunnen gaan leveren. Bovendien kan de overheid met duurzaam inkopen een voorbeeld zijn voor inkopers van bijvoorbeeld bedrijven.

Hoe gaan we de prijs gebruiken?

De koopwijsprijs is bedoeld om maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) bij overheden op een positieve manier te stimuleren en deze in het nieuws te brengen. De prijs komt tegemoet aan een vraag van de Tweede Kamer om de inkooporganisatie met de meest duurzame inkoopprestatie te belonen met een prijs. De koopwijsprijs wordt in het eerste jaar specifiek gebruikt om het maken van actieplannen een steuntje in de rug te geven. Volgend jaar kan eventueel en ander criterium worden gekozen op basis waarvan de prijs wordt uitgereikt, bijvoorbeeld de in ontwikkeling zijnde benchmark.

De prijs zal in november 2017 op het MVI-Congres door de minister of staatssecretaris van IenM worden uitgereikt aan de winnaar. Hiertoe worden eerst vijf actieplannen genomineerd door een deskundige vakjury. Daarna kunnen alle deelnemende overheden stemmen om te komen tot een winnaar.

Waaraan moet de trofee voldoen?

De koopwijsprijs trofee moet laten zien waar het bij MVI om draait. Het moet in zijn vorm en materialen dus zoveel mogelijk meegeven van bijvoorbeeld duurzaamheid, circulariteit, biobased, innovatie, Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)  en social return. Dit mag blijken uit de vorm en uit de gekozen materialen.

Het gaat ook over organisatieverandering. De ambities van overheidsorganisaties op duurzaamheid, worden vertaald naar betrokkenheid van en goed opdrachtgeverschap door de hele organisatie. Dit moet leiden tot méér MVI en tot een markt die wordt uitgedaagd door de overheid om het nog beter te doen. Dit mag er echt vanaf spatten.

Het is niet de bedoeling dat de koopwijsprijs oude vooroordelen versterkt, zoals dat het alleen gaat om recycling, of dat MVI vooral erg duur is.

De trofee moet uiteraard een handzaam formaat hebben om uitgedeeld te kunnen worden.

De challenge

Voor het ontwerp van de prijs willen we graag gebruik maken van de creativiteit in de markt. Daarom willen we het ontwerp via een challenge offreren. Het ontwerp dat het beste past bij onze wensen, mag de opdracht vervolgens voor vier jaar uitvoeren.

Reacties kunnen tot 6 september worden ingestuurd naar Reinier Guijt.​

Manifest

Om MVI bij overheden te stimuleren is een manifest opgesteld dat inmiddels door ruim honderd bestuurders van overheden is getekend. Hierin leggen zij zich erop vast om een concreet actieplan te maken voor hun eigen organisatie. Op basis van dit plan gaan zij de komende jaren enthousiast aan de slag om MVI te verankeren in hun organisatie en om met hun inkoop vergaande doelen te halen op het gebied van circulaire economie, klimaatverandering enzovoort.

Stimuleren

Met het instrument MVI willen we een aantal verschillende ontwikkelingen stimuleren, waaronder:

  • het tegengaan van klimaatverandering;
  • het realiseren van een circulaire economie;
  • het toepassen van biobased grondstoffen en materialen;
  • het stimuleren van innovatie;
  • het tegengaan van mensenrechtenschendingen, betalen van een leefbaar loon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de wereldwijde waardeketens;
  • social return, dus het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meedoen?

Stuur jouw ontwerp voor een koopwijsprijs trofee voor 14 augustus naar Reinier Guijt.​

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?