Circulair kabelontwerp in de versnelling

Circulair kabelontwerp in de versnelling
uitdaging

“Ik dacht eerst, een oude kabel moet een nieuwe kabel worden. Door dit traject weet ik: een gesloten kringloop mag breder zijn dan je eigen product. Als ik materiaal ergens vandaan kan halen om een kabel mee te maken is dat prima. Als het maar niet uit de aarde komt”

Frank Middel werkt als Manager Process Technology bij Prysmian Group. Een nuchtere Groninger die aan de Universiteit Twente opgeleid werd als ‘techneut met blik op de wereld”. Al meer dan 25 jaar is hij in dienst bij hetzelfde bedrijf, waarin hij zich steeds meer met thema’s op het gebied van duurzaamheid ging bezighouden. Het plezier straalt van hem af als hij over zijn werk verteld. “Dit soort trajecten, dat is de jus op mijn werk”.

Waar zijn duurzame drijfveren vandaan komen, vraag ik hem. Nuchter haalt hij zijn schouders op: “Dat ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Het rapport van de club van Rome uit de boekenkast van mijn vader, mijn MBA afstudeeronderwerp over duurzaamheid in de fabrieksomgeving. Als vader vraag je je soms af: wat is van belang voor de toekomst van mijn kinderen?

De circulaire uitdaging aan

Met het onderwerp circulaire economie was Frank minder bekend, tot hij vorig jaar uitgedaagd wordt door Alliander om met een circulair kabelontwerp te komen. En zo rolt hij ook in de coalitie “Leiding op Circulariteit”, een keteninnovatie programma van Nederland Circulair! waar hij samen met andere ketenpartners werkt aan de realisatie van een meer circulaire economie in de ondergrondse infrastructuur. In de Project History van dit programma kan je de ontwikkelingen volgen.

De kracht van de coalitie is het leren. Contact met verschillende partijen, juist ook uit net andere bedrijfstakken. En dat we de lessen uit de verschillende projecten kunnen vertalen naar andere producten. De methodiek die nu voor de kabel is gebruikt kan straks ook toegepast wordt voor waterleidingen, gasbuizen of warmtenetten.

Er staan veel seinen op groen om die circulaire economie een plek te geven binnen Prysmian. “Ik ben beslist niet tegen windmolens aan het vechten, er is veel draagvlak voor dit thema.” Bij  Sales en R&D, in het strategisch overleg. Het is een belangrijk punt op de agenda van veel afdelingen in de organisatie en er wordt samengewerkt. “Dat vind ik een goed signaal. Ik vind het belangrijk dat dit onderdeel wordt van onze manier van werken en denken. Niet alleen als leuk uithangbord, maar echt ingebed in ons bedrijf.”

Keteninnovatie

Het belang van samenwerking en de juiste mensen bij elkaar zetten om dingen te realiseren, ziet hij ook terug in dit keteninnovatie programma. “Dit kan je niet alleen. Als producent wil ik producten maken die makkelijk uit elkaar te peuteren zijn, bij voorkeur gemaakt van recyclaat. Maar ik zie ons niet als recycler die het spul weer uit de grond haalt. Hoewel ik als producent wel kan helpen om grondstofpaspoorten te verzorgen. Of bij onbekende materialen reversed engineering kan verzorgen. Dat kun je niet iemand laten doen die niet weet wat kabels zijn.”

Dat concrete dingen realiseren past ook bij zijn beeld van de ontwikkeling van duurzaamheid. “Het bedrijfsleven is meer bereid om het voortouw te nemen en alleen maar te wachten tot de overheid iets doet dan een aantal jaar geleden.” In dit project fungeert de overheid wel als facilitator, maar de bedrijven moeten het met elkaar doen. De coalitie maakt dat de partijen onderling op een andere manier met elkaar het gesprek aangaan. “We kunnen door deze samenwerking iets makkelijker uit onze gewone klant-leverancier relatie treden en met elkaar aan de slag.”

Circulair kabelontwerp

En dat aan de slag, dat zijn ze. Frank selecteerde verschillende alternatieve kabelontwerpen en onderzocht met een aantal partijen welk ontwerp het meest circulair zou kunnen zijn. “Ik wil aan mijn klant kunnen uitleggen waarom het ene product meer circulair is dan het andere. Je moet het meetbaar kunnen maken, je verhaal onderbouwen met gegevens, in elk geval op hoofdlijnen”.

Het gaat dan nog niet eens zo zeer over het goed, beter of best, maar vooral om inzichtelijk te maken wat de opties zijn. Want er zijn nogal wat dilemma’s als je het gaat hebben over meer of minder circulair. “Is het nou beter om meer materiaal te gebruiken voor een langere levensduur? Of is het beter om minder materiaal te gebruiken als je weet  dat het product toch minder lang gebruikt gaat worden? Is het beter om te wachten tot ik een 100% goede oplossing heb of kan ik ook van start met een mindere maar reeds uitvoerbare oplossing?”

 

Volgens Frank is het zoveel winst om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Zowel extern als intern. “De ervaring in het keteninnovatie programma en de pilot zijn mede aanjagers van de versnelling binnen Prysmian”. Hij uit de ambitie en verwachting dat Prysmian binnen 1 jaar een product management systeem heeft waarin indicatoren voor circulariteit zijn opgenomen. “Daarmee kunnen onze ontwerpers over de hele wereld met creativiteit en verstand keuzes maken, alternatieven presenteren en proactief meedenken met de klant.”


De uitdaging

Kan jij Prysmian verder helpen? Heb jij slimme ideeën om bekabeling circulair te maken? Neem contact op met Pieter van den Herik, transitiemanager Keten Innovatieprogramma Leiding op Circulariteit: p.vandenherik@mvonederland.nl.

Round = Real

Heb jij ook een tof circulair product? Nederland circulair! zet in op een doorpakkende beweging richting een volledig circulaire economie. Hoe die er precies uitziet weten we nog niet, maar dat het mogelijk is bewijzen de vele succesvolle businesscases, inspirerende best practices en nieuwe businessmodellen. Round = Real is de belichaming van deze beweging: We delen ervaringen, zoeken naar nieuwe mogelijkheden en samenwerkingen en vieren de successen. Ook slim bezig? Dat verdient meer aandacht, dus doe mee!

Lees meer
Er zijn nog geen oplossingen gematcht. Match hier oplossingen

Wil jij op deze uitdaging reageren?