De Innovatiebox: financiële stimulans voor innovatief onderzoek

De Innovatiebox: financiële stimulans voor innovatief onderzoek
bieb

Innovatie is voor Nederland van essentieel belang. Met innovatie blijft onze toppositie in de wereld behouden en kunnen belangrijke sectoren in de maatschappij zich verder ontwikkelen. De innovatiebox stelt jou als ondernemer in staat uw ideeën makkelijker en sneller om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen.

De innovatiebox: wat is dat?

De fiscale faciliteit Innovatiebox beoogt bedrijven te belonen die aantoonbaar innovatief zijn. De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. De Innovatiebox is één van de grootste subsidieregelingen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Alle winsten die je behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box. 

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor de innovatiebox, als: 

  • Je het immateriële activum zelf ontwikkelt, en je hiervoor een octrooi gekregen hebt, of als er een S&O-verklaring voor is afgegeven.
  • Het inkomen dat je met het activum behaalt, ten minste 30% het directe gevolg is van het octrooi dat je hebt gekregen.

De innovatiebox is van toepassing op voordelen (lees: winsten) die zijn voortgekomen uit octrooien of uit WBSO-projecten. 

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's

Wil jij op dit bieb-item reageren?