Europese innovatieregelingen: welke regeling past bij uw bedrijf?

Europese innovatieregelingen: welke regeling past bij uw bedrijf?
bieb

In Nederland zijn diverse regelingen en subsidies om MVO te stimuleren. Maar daar houdt het niet op. Er zijn ook diverse Europese tools die kunnen helpen bij het verduurzamen van uw bedrijf. Vooral Horizon2020, Interreg 2014-2020, LIFE en Eurostars zijn relevant. Hier een overzicht.

Horizon 2020: stimulans voor innovatie en onderzoek

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Met dit programma stimuleert de Europese Commissie en de Nederlandse overheid innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld. Ze dagen het bedrijfsleven en de academische wereld uit om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Denk aan voedselveiligheid, vergrijzing, de omslag naar groene energie en natuurlijk klimaatverandering. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is nationaal contactpunt (NCP) voor dit programma.

Wie kan deelnemen aan Horizon 2020?

  • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband
  • Individuele onderzoekers

Lees meer over Horizon 2020.

Interreg 2014-2020: samenwerking tussen regio's

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Dit programma bestaat uit diverse sub-programma's, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio's in Europa. Lees meer over de programma's, hun doelgroepen en de ondersteuningsmogelijkheden bij het ontwikkelen of uitvoeren van uw INTERREG project(en) per programma:

Lees meer over Interreg.

LIFE: ontwikkeling en uitvoering milieubeleid

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:

  • Natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden)
  • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën)
  • Klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).

Lees meer over LIFE.

Eurostars: voor onderzoekuitvoerende MKB

Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie het onderzoekuitvoerende MKB om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven. Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Lees meer over Eurostars.

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's
Er zijn nog geen matches. Match met deze bieb
Er zijn nog geen personen gematcht. Match hier personen
persoon

Yuri van der Putten

Stagair bij MVO Nederland

Wil jij op dit bieb-item reageren?