Vijf miljoen euro beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen

GOAL & TARGET
Overheden en publieke organisaties worden uitgenodigd om via hun inkoopkracht een extra impuls te geven aan klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018.
Vijf miljoen euro beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen
bieb

Het kabinet wil samen met alle betrokkenen een grote impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Overheden kunnen deze ambitie krachtig stimuleren door hierop actief te sturen met hun inkoopkracht.

Veel overheden en publiekrechtelijke organisaties werken al aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Zo zijn er al meer dan 150 partijen aangesloten bij het Manifest MVI. Een volgende stap is om de kennis en ervaring te delen met veel meer overheden en deze concreet in de eigen organisaties toe te passen. Daarom stelt het kabinet in 2018 vanuit de klimaatgelden in het regeerakkoord vijf miljoen euro beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

Alle overheden en publieke organisaties worden uitgenodigd om mee te doen aan het geven van een extra impuls aan klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018.

Wat kun je verwachten?

Dit jaar krijgen zo'n honderd inkoopprojecten van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid en andere publiekrechtelijke organisaties expertondersteuning. Het moet gaan om aanbestedingen die worden voorbereid of uitgevoerd, en die wezenlijk effect hebben op CO2-besparing en/of circulariteit.

Overheden en publiekrechtelijke organisaties worden uitgenodigd een project in te dienen. Ook ideeën van  samenwerkingsverbanden (van overheden) met inkoopambities op het gebied van klimaatdoelstellingen en/of hergebruik van grondstoffen, zijn van harte welkom.

Jouw pilot of project wordt praktisch 'on-the-job' ondersteund, bijvoorbeeld door de benodigde duurzaamheidskennis in te brengen, of door het begeleiden van marktconsultaties en verkenningen.

Productgroepen waar relatief veel grondstoffen en/of CO2-reductie te verwachten is, zijn onder meer:

  • Energie
  • Catering
  • Gebouwen
  • Grond-, weg- en waterbouw
  • ICT (hardware, datacenters, applicaties)
  • Kantoorinrichting
  • Vervoer (eigen wagenpark en contractvervoer)
  • Bedrijfskleding
  • Zorg

Daarnaast kun je gebruik maken van thematische leernetwerken, onder meer op een aantal van bovenstaande productgroepen. Hierin worden ervaringen uitgewisseld, wordt waar nodig onderzoek gedaan naar de toepassing van innovatieve concepten en worden verkenningen uitgevoerd in samenwerking met de markt.

Eén Megaton CO2

TNO heeft berekend dat we in deze kabinetsperiode als overheden samen één megaton CO2 kunnen besparen als we onze inkoopkracht maximaal inzetten voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Laten we daar als overheden voor gaan! Met de honderd inkoopprojecten en met de leernetwerken geven we daar als overheden dit jaar een enorme impuls aan.

Hoe doe je mee?

Als je wilt meedoen, kun je op de website van PIANOo meer informatie en de voorwaarden vinden.

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's

Wil jij op dit bieb-item reageren?

Corine Verkleij
Corine Verkleij

Beste Joram, Bovengenoemde regeling is inmiddels vol. Bovendien is de regeling bedoelt voor (decentrale) overheden en andere publiekrechtelijke organisaties. Wel zou je eventueel aan het leernetwerk 'Samenwerking Overheid & Markt' kunnen deelnemen. zie de link in een eerdere reactie.

23 augustus 2018 15:29
Joram Dees
Joram Dees

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een ecommerceplatform om bedrijven en consumenten te stimuleren meer duurzaam/eerlijk/lokaal (in) te kopen. We zijn hierin nog op zoek naar ondersteuning/financiering. Valt dit hier ook onder?

23 augustus 2018 14:57
Corine Verkleij
Corine Verkleij

Beste Victor, had je deze oproep van PIANOo al gezien? "Hoe geef je als overheid en markt samen vorm aan klimaatneutraal en circulair inkopen? Meer leren en ervaringen delen, meld u aan voor het leernetwerk Samenwerking Overheid & Markt. Voor overheden en bedrijven (opdrachtnemers) http://bit.ly/2sXH3TN"

19 juni 2018 10:43
Victor Franke
Victor Franke

Is er ook een adres waar je als leverancier/fabrikant van circulaire producten je gegevens kan invullen??

25 mei 2018 15:05