Challenge voor startups in circulair verpakken

17 juli - 26 november 2018

GOAL & TARGET
Wil jij als startup kans maken op een aanjaagbudget van €25.000,- en inhoudelijke begeleiding voor jouw circulaire verpakkingsidee? Doe mee aan deze challenge.
Challenge voor startups in circulair verpakken
evenement

17 juli - 26 november 2018

Vaak kennen startups met circulaire verpakkingsideeën weinig bekendheid of ontbreken de middelen om deze initiatieven van de grond te krijgen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) roept startups op mee te doen aan deze challenge. De twee beste ideeën ontvangen een aanjaagbudget van €25.000 en inhoudelijke begeleiding om hun innovaties te realiseren.

Verpakking

Circulair verpakken betekent dat je verpakkingen ontwikkelt die zo min mogelijk impact op het milieu hebben, zonder dat je daarbij de kwaliteit van het verpakte product in het geding brengt. Dat houdt in dat je ervoor zorgt dat de verpakking zo wordt ontworpen, geproduceerd en verwerkt, dat de verpakking zo min mogelijk grondstoffen nodig heeft en opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled.

Op maat

Bij circulair verpakken gaat het niet alleen om minder materiaalgebruik. Een verpakking wordt ook duurzamer als tijdens de productie verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan. Als de verpakking op maat wordt gemaakt voor het product dat erin vervoerd moet worden. Of als de verpakking zoveel mogelijk bestaat uit hernieuwbare of gerecyclede materialen.

Challenge

Startups hebben tot november 2018 de tijd om hun ideeën voor circulair verpakken aan te melden. Daarna worden zij uitgenodigd voor een pitch. Op basis van de geleverde informatie en presentaties wijst het KIDV in overleg met een expertgroep begin 2019 de twee winnaars aan.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Charissa Koolen, e-mailadres: ckoolen@kidv.nl.

Lees meer
Gerelateerde SDG's wat zijn SDG's
Er zijn nog geen uitdagingen gematcht. Match hier uitdagingen

Wil jij op dit event reageren?