Circulaire economie innovatiemissie naar Polen

22 - 24 november 2017. Warschau, Polen, € 250,00

evenement
Circulaire economie innovatiemissie naar Polen

22 - 24 november 2017

Van 22 tot en met 24 november 2017 organiseert Holland Circular Hotspot in samenwerking met RVO en de Nederlandse ambassade in Warschau een circulaire economie innovatiemissie naar Polen.

Doel van de missie is het versterken van de samenwerking met Polen en het creëren en verzilveren van kansen voor Nederlandse bedrijven, overheden, kennisinstellingen, universiteiten, maatschappelijke organisaties, sectororganisaties en overige organisaties met interesse in Polen.

Circulaire kansen in Polen

Polen gaat de komende jaren investeren in een circulaire economie en rondt momenteel een actieplan af. De focus van dit plan ligt op de thema's duurzame productie, duurzame consumptie, biobased economy en nieuwe business modellen.

Een deel van de hieruit voortvloeiende kansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties in Polen is in kaart gebracht in een recent marktrapport. De focus van dit rapport ligt op afvalmanagement, recycling en waste to energy, omdat daar een belangrijke Poolse behoefte ligt.

Daarnaast liggen er kansen rond het thema water en rond de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak, waar Nederland in het buitenland bekend om staat. Een aanpak waarbij overheid, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en non-profits samenwerken op stedelijk of ruraal gebied, bijvoorbeeld voor het efficiënt gebruik van grondstoffen. Diverse steden in Polen hebben aangegeven interesse te hebben in circulaire oplossingen.

Voor de transitie naar een circulaire economie zijn Europese subsidies beschikbaar. Recent zijn enkele innovatieprojecten gestart, gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Horizon2020, specifiek toegespitst op de transitie naar een circulaire economie. Hierop kan voortgebouwd worden.

Dit leidt tot een groeimarkt voor circulaire producten en diensten.  Het is belangrijk dat we hier tijdig op inspelen.

Voorlopig missie programma

De missie wordt georganiseerd rond de conferentie "Circular Economy – Business and Consumer on the Route of Change" die op 23 november in Warschau plaatsvindt. De conferentie biedt de ruimte voor Nederland om specifieke cases te laten zien. Daarnaast zullen we rond specifieke thema's met Poolse counterparts op maat verdiepingssessies organiseren.

Naast Warschau zal, in geval van voldoende interesse, ook een bezoek aan Krakau plaatsvinden. In Krakau bestaat al samenwerking met de universiteit en de stad Krakau op het gebied van circulaire economie.

Voor bedrijven en organisaties met interesse in specifieke marktontwikkeling bieden we individuele 'match-making'. In Polen wordt een organisatie ingezet die gericht counterparts zoekt die passen bij het zoekprofiel dat de deelnemer aangeeft.

Belangstelling en aanmelding

Heb je interesse om samen met de Nederlandse overheid  deel te nemen aan deze missie naar Polen? Geef dan je belangstelling door via het online registratieformulier voor maandag 9 oktober.

De kosten voor deelname aan de missie bedragen €250,- per persoon. Deelname is inclusief collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners indien vermeld in het programma. Deelname is exclusief reis- en verblijfkosten (hotels en intercontinentale vluchten), alle individuele kosten en eventuele kosten van de matchmaking.

Heb je vragen over de innovatiemissie? Je kunt  contact opnemen met onderstaande personen in het colofon of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl

Corinne van Voorden

Advisor International Innovation

Climate, Water, Circular Economy

Corinne.vanVoorden@rvo.nl

+31 (0)6 50939714

Tong Jiang

‎Advisor Technology & Innovation Missions

Tong.Jiang@rvo.nl

+31 (0)6 10897326

 

Wil jij op dit event reageren?

Laatste reacties

Wil je in Polen marktkansen verkennen en potentiële partners ontmoeten rond het thema circulaire economie? Ga dan in november mee met deze verkennende missie naar Polen.

Initiatiefnemer

Relevante Global Goals for Sustainable Development

Bijdragen aan een Futureproof bedrijfsleven door: 7 Affordable and clean energy 12 Responsible consumption and production