Circulaire Inloop! RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

18 januari 2018, 09:00 - 12:00. Utrecht

evenement
Circulaire Inloop! RIVM  (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

18 januari 2018 09:00 - 12:00

De circulaire economie is een cruciaal thema voor duurzaam en verantwoord ondernemen. We verminderen de vraag naar grondstoffen en gaan er ook efficiënter mee om. Waar toch nieuwe grondstoffen nodig zijn, daar zetten we het liefst duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen in.

Maar hoe sluit je kringlopen zo veilig, schoon en duurzaam mogelijk? Wat is de relevante regelgeving? En hoe zit het met eco-design, safe-by-design en circulair ontwerpen?

Loop je met dit soort vragen rond: kom naar de RIVM Circulaire Inloop! Onze experts staan voor je klaar om mee te denken en informatie te delen. Zo werkt het RIVM aan afwegingskaders waarmee de impact van de hele productketen zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden. Dat gaat dus niet alleen over duurzaamheid, maar ook over veiligheid en gezondheid.

Helpdesk

Zie de Circulaire Inloop! vooral als een helpdesk. Als het om specifieke vragen gaat, kunnen we je in contact brengen met één de 1500 RIVM collega’s die er in gespecialiseerd is. En kunnen die je niet verder helpen, dan kunnen we je in contact brengen met iemand uit ons netwerk. Het RIVM werkt nauw samen met verschillende stakeholders, waaronder overheden, kennisinstellingen en bedrijven in productketens. Hierdoor krijgen we beter begrip van de vragen en behoeften uit de praktijk en kunnen we onze kennis bundelen met de praktijkkennis van bijvoorbeeld ondernemers.

Enkele voorbeelden van vraagstukken en diensten waar het RIVM aan werkt:

  • Biobased economy: welke rol speelt biomassa, als hernieuwbare grondstof, voor de circulaire economie?
  • Welke Europese en nationale wetgeving heeft betrekking op de circulaire en bio-based economie?
  • Welke zorgstoffen tref je (mogelijk) aan in afvalstromen, welke REACH wetgeving is van toepassing, en hoe ga je hiermee om?
  • Afvalwater bevat bijvoorbeeld fosfaatresten die als meststof ingezet kunnen worden, maar ook pathogenen en medicijnresten. Aan welke criteria moet het product voldoen om veilig toegepast te worden?
  • Welke tools en kaders bestaan er eigenlijk allemaal om duurzaamheid te beoordelen en wat is voor mij relevant?
  • Hoe kan ‘circulariteit’ een betere score voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) opleveren?

Het RIVM heeft de verschillende expertises in huis om de transitie naar een circulaire economie verantwoord, veilig en schoon te maken. Veiligheid van stoffen en producten en de beoordeling van duurzaamheid zijn nu nog vaak aparte werelden. Het RIVM probeert ze bijeen te brengen.

Concept Programma donderdag 18 januari 2017

Circulaire Inloop! RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Locatie: The Social Impact Factory, Sydney Zaal, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht (t.o. Utrecht CS & Tivoli Vredenburg)
https://sifutrecht.nl/

9:00u -10:00u Vrije Inloop

Kom langs om te zien wat we bieden aan kennisontwikkeling en tools of om je vragen te stellen aan een van onze experts.

10:00u -10:30u Duurzaam Innoveren en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Korte interactieve presentaties van onze experts over duurzaam én veilig stoffen/ producten ontwikkelen (wat is dat, hoe doe je dat en wat wil je) en ook over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (hoe doe je dat, welke methodieken en richtlijnen zijn er ter beschikking).

10:30u -11:00u Vrije Inloop

Kom langs om te zien wat we bieden aan kennisontwikkeling en tools of om je vragen te stellen aan een van onze experts.

11:00u – 11:30u Afval als grondstof, veilig én duurzaam circulair

Korte interactieve presentaties van onze experts over het sluiten van ketens. Hoe maken we de circulaire economie veilig én duurzaam. Welke zorgstoffen kom je mogelijk tegen? Welke methodieken zijn er om hierin te ondersteunen? Welke wetgeving is relevant?

11:30u -12:00u Vrije Inloop

Kom langs om te zien wat we bieden aan kennisontwikkeling en tools of om je vragen te stellen aan een van onze experts.

Contact

Vragen?​ biobased@rivm.nl/ 030-2743358

Aanmelden

Aanmelden kan via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-circulaire-inloop-rivm-rijksinstituut-voor-volksgezondheid-en-milieu-41993305106

het internet
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Frans van der Groen op 02-01-18 rivm.nl/Onderwerpen/C/Circulaire_economie

Wil jij op dit event reageren?

Laatste reacties

09 jan
Reactie van Susanne

Aanmelden is handig ivm beperkte hoeveelheid plaatsen, maar is niet verplicht. Om je op te geven, heb je een account nodig. Dan kan je vervolgens onder 'contact' klikken op "Neem deel".

Kom naar de RIVM Circulaire Inloop! Zie de Circulaire Inloop! vooral als een helpdesk. Onze experts staan voor je klaar om mee te denken en informatie te delen.

Initiatiefnemer

Deelnemers