Kenniscafé Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

24 januari 2018, 16:00 - 20:00. Utrecht

evenement
Kenniscafé Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

24 januari 2018 16:00 - 20:00

Berichten over duurzame energie, minder verspilling en meer hergebruik komen dagelijks bij ons binnen. Maar hoe kan de samenleving blijven profiteren van alles wat de natuur biedt zonder onze natuurlijke rijkdommen te verarmen? Die vraag staat centraal in de eerste uit een serie kenniscafés Duurzaam Ondernemen van de VVM.

Natuurlijk kapitaal onmisbaar in een cIrculaire economie

Natuurlijk kapitaal en daarmee ook biodiversiteit zijn in de beweging naar een circulaire economie van wezenlijk belang. Grond- en hulpstoffen zijn immers de belangrijkste input waarop de industriële motor draait. Deze thema’s vragen om nieuwe, duurzamere manieren van ondernemen en waardecreatie. Circulaire economie betekent immers ook dat er duurzaam economisch profijt gezocht wordt.

Bijeenkomsten

De VVM-secties Duurzaam Ondernemen, Afval en Biodiversiteit willen niet blijven ‘hangen’ in vergezichten over wat er gebeurt als wij de beweging naar circulaire economie niet maken.  Dat is de reden om in 2018 een aantal bijeenkomsten te organiseren in de vorm van een Kenniscafé. In het eerste Kenniscafé gaan wij met geïnteresseerde bedrijven aan de slag door actuele vraagstukken van diezelfde bedrijven als voorbeeld te nemen en uit te werken. Daarmee willen wij richting geven aan de vraag: Hoe kan mijn bedrijf profiteren van de circulaire economie waarin natuurlijk kapitaal volop aandacht heeft?

Kenniscafé

De opzet van het eerste Kenniscafé is als volgt: na inspirerende inleidingen van Douwe Jan Joustra en Bowine Wijffels over respectievelijk circulaire economie in nationale en internationale context en natuurlijk kapitaal volgen aansluitend twee werksessies in kleine groepen. Voor de tweede werksessie worden de groepjes opnieuw samengesteld. Waar mogelijk kan samenwerking worden gevonden met andere deelnemers. Het resultaat van deze eerste bijeenkomst levert input voor de deelnemers, maar ook voor de volgende Kenniscafés. Hiermee ontstaat een 'levende' duurzaamheidsagenda voor en door deelnemers, die door elk Kenniscafé verbeterd wordt.

Programma

16:00 Ontvangst met koffie/thee

16:15 Welkomstwoord en inleidingen: 
Douwe Jan Joustra over Circulaire Economie in nationale en internationale context en
Bowine Wijffels over Natuurlijk Kapitaal

16:45 Denkpauze

17:00 Werksessie 1

17:30 Werksessie 2

18:00 Pauze met broodjes

18:30 Resultaten delen

19:15 Prioriteren tot een duurzaamheidsagenda

19:30 Successen vieren tijdens borrel (tot 20:00/20:30)

Meld je direct aan!

Facebook Twitter
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Sara Jantzen op 10-01-18 vvm.info/kenniscafe/natuurlijk-kapitaal-en-circulaire-economi

Wil jij op dit event reageren?

Laatste reacties

Hoe kunnen we profiteren van alles wat de natuur ons biedt, zonder de natuurlijke rijkdommen te verarmen? Die vraag staat centraal in dit kenniscafé van de VVM.

Initiatiefnemer

Deelnemers