Seminar: Duurzame transities in Onderwijs en Organisatie

07 juni 2017, 10:00 - 16:30. Avans Hogeschool, Den Bosch

evenement
Seminar: Duurzame transities in Onderwijs en Organisatie

07 juni 2017 10:00 - 16:30

Op 7 juni 2017 vindt een seminar plaats voor Finance & Accountancy opleidingen voor de Nieuwe economie. Ditmaal zal het thema Verandermanagement centraal staan. het programma met inspirerende sprekers, verandercases uit de praktijk, en rondetafelgesprekken, zal worden gezocht naar handvatten om de nieuwe economie te integreren in het financiële onderwijs.

Het netwerk FAN – Financiële en Accountantsopleidingen voor de Nieuwe economie – heeft als doel om de transitie naar meer circulaire en inclusieve bedrijvigheid te vertalen naar opleidingen voor toekomstige financials en accountants. In het netwerk zijn circaa vijftien instellingen voor hoger onderwijs en een flink aantal bedrijven en hun brancheorganisaties aangesloten.

Verandering in curricula

Op 7 juni richten we ons op de vraag hoe veranderingen in de curricula van de opleidingen daadwerkelijk tot stand komen. Het proces van verandering is niet eenvoudig en zorgt voor vragen als: welke barrières moeten worden doorbroken? Hoe zorg je voor voldoende capaciteit en hoe betrek je studenten, docenten, leidinggevenden en andere stakeholders om samen geïnspireerd mee te werken aan de transitie? Dergelijke veranderingen vinden vanzelfsprekend ook plaats in bedrijven die de transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering doormaken. Vandaar dat we het programma van 7 juni vullen met enerzijds inspirerende lessen en voorbeelden uit de praktijk en anderzijds thema’s die gerelateerd zijn aan de transitie die al plaatsvindt in het finance en accountancy onderwijs.

Interesse in dit thema? Dan ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het programma en de praktische informatie vind je hieronder

Ochtendprogramma

In de ochtend (10:30-12:30) verkennen we eerst het begrip verandermanagement vanuit wetenschappelijk perspectief. Het ochtendprogramma is bedoeld voor geïnteresseerden uit zowel het onderwijs, het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden.

 • 10:00    Inloop
 • 10:30    Welkom
 • 10:40    Key Note door Muriël Arts (Oprichter en directeur van Flow Foundation, Onderzoeker RSM Erasmus University) die zicht geeft op duurzame transities in organisaties, met de focus gericht op duurzaamheid en meervoudige, lange-termijn waardencreatie.
 • 11:10    Verandercases: Drie ondernemingen geven een korte inkijk in hoe zij om zijn gegaan met de transitie naar een duurzamer bedrijfsmodel. Wat voor verandering hebben de organisatie doorgemaakt en welke lessen hebben zij geleerd? Dit zijn:
  • Carola Wijdoogen namens de NS. Zij is in 2014 benoemd tot MVO Manager van het jaar en is schrijfster van het boek “MVO Doe je zo“.
  • Richard Koeleman, directeur van orchideenkwekerij Growing In style. Dit familiebedrijf heeft afgelopen jaren geweekt aan de introductie van een circulaire orchidee.
  • Rob Haenen, de Co-founder van FLOOW2 zal vertellen over de verandertrajecten die het B2B-deelplatform FLOOW2 probeert te initiëren bij hun klanten.
 • 11:45    Paneldiscussie: Aan de hand van stellingen wordt besproken wat we kunnen leren van de verandercases en de keynote van deze ochtend. In het panel nemen alle sprekers plaats. Ook het publiek doet mee.
 • 12:20    Conclusies: Ter afsluiting worden de conclusies verzameld en wordt besproken hoe deze vertaald kunnen worden in competenties die moeten worden opgenomen in het onderwijs.
 • 12:30    Lunch 

Middagprogramma

In het middagprogramma (13:30 – 16:30) stellen we ons de vraag: “hoe vinden dergelijke veranderingen plaats in onderwijsinstellingen?”.  Dit onderdeel is met name interessant voor onderwijsverantwoordelijken en betrokkenen bij de veranderingen in het onderwijs.

 • 13:30    Welkom 
 • 13:35    Inleiding  Esther Sluijs – organisatie adviseur en expert op het gebied van marketing, gedragspsychologie en verandermanagement. Esther gaat in op de benodigde stappen om organisaties verandering als een positive beweging te organiseren, naar aanleiding van haar boek “the Feel Good Factor’.
 • 13:55    Rondetafel discussies. Bij het integreren van veranderingen in het onderwijs stuiten we op verschillende thema’s en dilemma’s. Hoe pakken collega’s deze aan? In rondetafeldiscussies rondom een specifiek thema worden relevant vraagstukken besproken om tot nieuwe inspiratie en concrete handvatten te komen. (zie bijlage 1 voor meer informatie). Er zijn twee rondes van 45 minuten. Graag horen we vooraf bij welke thema’s u wilt aansluiten via het aanmeldformulier.
 • 15:50    Conclusies & Afsluiting: In een plenaire discussie worden de resultaten van elke groep opgehaald en worden vervolgstappen besproken.
 • 16:15    Borrel Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de borrel. Studenten van Avans zullen posterpresentaties verzorgen van hun op duurzaam ondernemen gerichte onderzoek.

Praktische informatie

Datum: 7 juni 2017, 10:30 - 16:30
Locatie: Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215, 5223 DE ’s-Hertogenbosch
Aanmelden: Je kunt je aanmelden via de aanmeldlink of door een bericht sturen naar Carien van der Have (carien.vanderhave@hetgroenebrein.nl / 06 27 32 22 29 ). Geef hierbij duidelijk aan of je voor het ochtendprogramma, het middagprogramma of beide onderdelen komt. 

Inschrijven rondetafels: Tijdens het middagprogramma wordt er voor verschillende thema’s een rondetafelgesprek gefaciliteerd. Voor twee rondes kunt u zich opgeven voor een thema dat je interessant vindt via het aanmeldformulier. Meer informatie over de thema’s is te vinden in het bijgevoegde document. 

We stellen je deelname zeer op prijs en hopen velen te mogen ontvangen.

Hartelijke groeten namens de organisatie,

Hanneke Oude Elberink (Avans Hogeschool)
Cariëlle Brok (Avans Hogeschool)
Bouwe Taverne (Het Groene Brein) en
Carien van der Have (Het Groene Brein)

De thema's van de rondetafels tijdens het middagprogramma
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Carien van der Have op 17-05-17

Wil jij op dit event reageren?

Laatste reacties