Bijeenkomst KIEM-ce

11 November - 04 December 2019, 13:15 - 16:30. Utrecht

Summary
We staan stil bij diverse projecten die voortgekomen zijn uit de KIEM-regelingen rondom circulaire economie
Bijeenkomst KIEM-ce
event
event-icon-white-v3.png

11 November - 04 December 2019 13:15 - 16:30

Regieorgaan SIA organiseert samen met het Lectorenplatform Circulaire Economie en Het Groene Brein een bijeenkomst voor en door betrokkenen bij KIEM-projecten op het gebied van circulaire economie. We staan stil bij de diverse mooie projecten die voortgekomen zijn uit de betreffende KIEM-regelingen. Kom ervaringen uitwisselen en vind samenwerkingspartners!

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken is of was bij een KIEM-project op het gebied van circulaire economie. Ook alle andere geïnteresseerden in praktijkgericht onderzoek binnen dit thema zijn uiteraard van harte welkom.

Dagvoorzitters

Marcus van Leeuwen (Regieorgaan SIA)

Programma

13:15    Inloop

13:30    Opening

Welkom door Marcus van Leeuwen (Regieorgaan SIA)
Ardi Dortmans (TNO): NWA en kansen voor hogescholen
Gerrit Bouwhuis (Saxion Hogeschool): Van KIEM naar iets groters 
Mariska van der Giessen (NHL Stenden): Innovation in Business
Vragen en discussie

14.15    Pauze en posterpresentaties lopende en nieuwe projecten

15.15    Break-outsessies

Biobased reststromen
Textiel
Composieten
Upcycling
Voedsel

16.30    Borrel

Waar en wanneer

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 4 december bij NWO-Utrecht, Winthontlaan 2, Utrecht. Aanvang 13:30.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?