Bijeenkomst wijkaanpakken voor woningcorporaties

16 May 2019. Nijverdal

Summary
Kennisuitwisseling tussen woningcorporaties over de wijkaanpakken
Bijeenkomst wijkaanpakken voor woningcorporaties
event
event-icon-white-v3.png

16 May 2019

Op donderdag 16 mei 2019 organiseert het programma Nieuwe Energie Overijssel een bijeenkomst voor Overijsselse woningcorporaties over de wijkaanpakken. De bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en het uitwisselen van ervaringen.

Alle 500.000 woningen in Overijssel moeten in 2050 van het aardgas af zijn. Een hele uitdaging, ook voor de woningcorporaties. Dertig procent van de woningen zijn namelijk corporatiewoningen. Ook de corporaties en hun huurders krijgen hier dus mee te maken.

Intergrale wijkaanpak

In Overijssel werken we aan deze uitdaging via wijkaanpakken: een integrale aanpak van de wijk. Alle gebouwen in de wijk, zoals corporatiewoningen, koopwoningen, scholen en kantoren, worden gelijktijdig aangepakt. Daarbij halen we de wijk niet alleen van het aardgas af, maar grijpen we ook meteen de kans om die duurzamer, veiliger, mooier en socialer te maken. Verschillende partijen in de wijk werken hiervoor samen.

Tijdens de bijeenkomst komen vragen aan de orde, zoals

  • Wat zijn de wijkaanpakken en wat is de rol van woningcorporatie hierin?
  • Wat gaat de wijkaanpak kosten en wie gaat dat betalen?
  • Wat betekent de wijkaanpak voor huurders?
  • Waar staan de woningcorporaties in de wijkaanpakken? Waar lopen ze tegenaan, welke vragen en ideeën zijn er? 
  • Wat is het programma Nieuwe Energie Overijssel en hoe kunnen wij woningcorporaties helpen bij de wijkaanpakken?

Werkt u bij een Overijsselse woningcorporatie? Dan bent u van harte welkom op deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden bij Yvonne Vink via Y.Vink@overijssel.nl.

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this event?