CIRCO Ketentrack Mobiliteitshulpmiddelen

16 September 2021, 13:00 - 17:00

Summary
Het concept van levensduurverlenging en hergebruik van mobiliteitshulpmiddelen te verkennen en uit te werken.
CIRCO Ketentrack Mobiliteitshulpmiddelen
event
event-icon-white-v3.png

16 September 2021 13:00 - 17:00

CIRCO en het Versnellingshuis CE bieden deze Track aan voor gemeenten, producenten en leveranciers van mobiliteitshulpmiddelen, om samen het concept van levensduurverlenging en hergebruik te verkennen en uit te werken. De track start op 16 september. Meld je hier aan!

Hoe kan de levensduur van mobiliteitshulpmiddelen zoals de rolstoel, komende jaren concreet verlengd worden? Welke belemmeringen in bijvoorbeeld ontwerp, verantwoordelijkheden en verdienmodellen zijn er die dit nu nog in de weg staan? En welke kansen zijn er om gezamenlijk, in de keten,m nieuwe stappen te zetten? In samenwerking met CIRCO organiseerde wij eind juni een rondetafel waarin we deze vragen onder de loep hebben genomen samen met stakeholders in de keten, zoals WMO budgethouders, gemeenten, leveranciers en producenten.

Eén van de grote uitdagingen waarvoor de sector staat, is het feit dat het aantal benodigde hulpmiddelen de komende decennia significant zal stijgen en de beschikbare budgetten (vanuit de overheid) niet meebewegen. Wij zijn ervan overtuigd dat het nodig is om met elkaar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in de keten te verkennen om deze uitdaging aan te gaan. Daarin komen dan ook nieuwe circulaire verdienmodellen en ontwerpen van producten en diensten aan bod.

CIRCO Ketentrack Mobiliteitshulpmiddelen 

Wil je kansen ontdekken, in samenwerking met ketenpartners, om deze uitdagingen aan te gaan en circulariteit benutten als één van de oplossingen, schrijf je dan in voor de Ketentrack Mobiliteitshulpmiddelen!

Meer informatie en aanmeldpagina
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?