Circulair Inkopen Academie 2019-2020

09 September 2019 - 08 June 2020, 09:00 - 13:00. diverse locaties in Nederland, Free

Summary
opleiding voor publieke diensten om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen
Circulair Inkopen Academie 2019-2020
event
event-icon-white-v3.png

09 September 2019 - 08 June 2020 09:00 - 13:00

De Circulair Inkopen Academie (CIA) is een programma van 8 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Na afronding hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen. De CIA is bedoeld voor publieke organisaties.

Programma

In de Circulair Inkopen Academie geven circulaire experts uit overheid en markt u de inzichten en tools die nodig zijn om te starten met circulair inkopen. Het programma behandelt alle fasen van het inkoopproces, van het vormen van een circulaire (inkoop)strategie tot en met het evalueren van het afgesloten circulaire contract. Naast aanbestedingstechnische en juridische aspecten zoals circulair specificeren komen onderwerpen als circulaire verdienmodellen en het verkrijgen van intern draagvlak aan de orde.

Pilottrajecten

Alle deelnemers starten minimaal één circulair pilottraject als onderdeel van het programma, zodat zij de lessen en principes uit de academie ook direct toepassen in hun eigen organisatie. De discussie over de praktijkervaringen uit deze pilottrajecten vormt een belangrijk deel van de bijeenkomsten. 

Doelgroep

Circulair inkopen is een uitdaging voor de hele organisatie. De ervaring leert dat hoe meer disciplines betrokken zijn, hoe succesvoller het project. Daarom willen we dat per organisatie minimaal 2 personen deelnemen, waarvan minimaal één iemand van buiten de inkoopafdeling. Deze persoon is vanuit de inhoud betrokken bij het project – denk aan een betrokken projectleider of duurzaamheidscoördinator.

Datum en locatie

Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten op een maandag (dagdelen). De bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties verspreid door Nederland.
De voorlopige data zijn:

 • 9 september 2019
 • 7 oktober 2019
 • 4 november 2019
 • 2 december 2019
 • 27 januari 2020
 • 9 maart 2020
 • 20 april 2020
 • 8 juni 2020

Gratis, niet vrijblijvend

Er zijn geen kosten aan de CIA verbonden; dit opleidingsprogramma wordt u aangeboden vanuit de klimaatenveloppe voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Wel gelden een aantal voorwaarden voor deelname:

 • 2 personen per organisatie (bijvoorbeeld één inkoper en één projectleider/ programmamanager/ duurzaamheidsadviseur)
 • Deelnemers starten minimaal één circulaire inkooppilot tijdens de opleiding
 • Deelnemers zijn bij elke bijeenkomst aanwezig. Moet u om zwaarwegende redenen een bijeenkomst missen, dan wordt, voorafgaand aan de bijeenkomst bezien hoe u de gemiste bijeenkomst kunt inhalen. Als u zonder opgaaf van reden niet aanwezig bent bij de eerste en/of de tweede bijeenkomst, vervalt uw recht op deelname en gaat uw plek naar een organisatie op de reservelijst.

Na uw inschrijving via het aanmeldformulier wordt u gebeld voor een korte telefonische intake. Op deze manier hopen we alleen echt gemotiveerde deelnemers aan de CIA te verbinden.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?