Circulaire economie en de openbare ruimte

24 January 2017, 13:00 - 17:00. Heerlijk Lokaal, Apeldoorn, € 25,00

Circulaire economie en de openbare ruimte
event
event-icon-white-v3.png

24 January 2017 13:00 - 17:00

De overheid heeft via het Rijkbrede programma Circulaire Economie prachtige ambities geformuleerd. Het is nu zaak om deze ambities concreet te maken en waar te maken.

Veel overheden zien hierbij voor zichzelf een taak, dit geldt zeker ook voor gemeenten. Het is daarbij goed om aan te sluiten bij reguliere gemeentelijke taken, zoals de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

Tijdens deze bijeenkomst – dit is de eerste in een reeks – willen we met gemeenten en andere betrokken partijen nadenken over hoe je de circulaire gedachte kan toepassen op de openbare ruimte. Daarbij laten we ons in Apeldoorn inspireren door Erick Wuestman van Stichting Circulaire Economie en Sarah Naipal van Antea Group. Ook komt een praktijkvoorbeeld uit Apeldoorn aan bod en is er een interactief onderdeel waarin de deelnemers zelf aan de slag gaan.

Voor meer informatie en het programma, zie hier

Read more
There are no matches yet. Match to this event

Do you want to comment on this event?