Circular Business Design Track - Automotive

15 April - 10 May 2019, 09:00 - 18:00. Centraal gelegen (ntb), € 500,00

Summary
CIRCO helpt bedrijven en toeleveranciers in de automotive sector op weg met circulair ondernemen en circulair design.
Circular Business Design Track - Automotive
event
event-icon-white-v3.png

15 April - 10 May 2019 09:00 - 18:00

CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om bedrijven en toeleveranciers in de automotive sector op weg te helpen en kennis op te doen over circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers ontdek je nieuwe kansen en zet je circulaire business in gang. 

In een circulaire economie worden hoogwaardige diensten geleverd en gaan producten langer mee, ze worden slim hergebruikt en gerecycled. Voor de automotive sector vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om bedrijven en toeleveranciers op weg te helpen en kennis op te doen over circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers ontdek je nieuwe kansen en zet je circulaire business in gang!

Bedrijven en toeleveranciers in de automotive sector produceren en gebruiken een grote hoeveelheid grondstoffen, materialen en componenten om een auto, bus, truck of oplegger te bouwen. Deze componenten en materialen worden na gebruik ingezameld en grotendeels gerecycled of nuttig toegepast. Op zich lijkt dit een goed gesloten circulair systeem, maar desondanks gaat er veel waarde verloren in de keten. Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd designproces met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Dag 1: Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtegoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circular design-principes. Ook vindt er een rondleiding plaats bij ARN (Auto Recycling Nederland).

Dag 2: Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en designstrategieën. We pakken de kansen uit de vorige workshop verder op en verkennen ze verder. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten.

Dag 3: Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?
– Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
– CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
– Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
– Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.
– Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
– Je draagt als bedrijf bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
– De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren trainers van Partners for Innovation en LBPsight, in samenwerking met ARN.
– One time opportunity: dit is een uniek project, en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Ambities Rijksoverheid
Door te investeren in een circulaire automotive sector draag je bij aan de ambities van het kabinet binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s:
– Tussendoel 2030: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
– Doel 2050: volledig circulaire samenleving.

Praktische informatie

Voor wie?
Bedrijven en toeleveranciers in de automotive sector.  Aantal deelnemers per serie: maximaal 10 bedrijven (2 personen per bedrijf).

Data
15 en 25 april, 10 mei 2019

Tijden
9.00 – 18.00 uur

Locatie
Centraal gelegen (nader te bepalen)

Kosten
Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd. Voor dit bedrag kunnen 2 personen 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen. De feitelijke kosten zijn € 2.000. Deze korting van 75% wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Siem Haffmans (Partners for Innovation) en Jeannette Levels-Vermeer (LBP|SIGHT).

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?