Circular Economy Lab 12: Hoogwaardige recycling van matrassen in de regio Utrecht

25 January 2016, 19:30 - 22:30. Academiegebouw Utrecht, Free

Circular Economy Lab 12: Hoogwaardige recycling van matrassen in de regio Utrecht
event
event-icon-white-v3.png

25 January 2016 19:30 - 22:30

Het hoogwaardig hergebruiken van matrassen biedt grote kansen voor de circulaire economie. Het doel van deze bijeenkomst is om een strategie te formuleren hoe hoogwaardige recycling van matrassen gerealiseerd kan worden op een economisch rendabele manier met alle betrokken partijen in de productketen.

De impact van je oude matras

Het hoogwaardig hergebruiken van matrassen biedt grote kansen voor de circulaire economie. Jaarlijks worden er circa 1,2 miljoen oude matrassen aangeboden (bron:Attero.nl). Momenteel worden ze grotendeels tegen relatief hoge kosten verbrand. Met hun relatief grote volume en specifieke materiaalsamenstelling vormen matrassen een interessante stroom voor gemeenten en andere ontdoeners om hoogwaardig te recyclen. Een gezamenlijk recyclinginitiatief van de gehele matrasketen kan bovendien bijdragen aan het realiseren van de VANG* -doelstellingen van de overheid.

Van matras naar isolatiemateriaal

In Nederland zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven gestart op het gebied van matrasrecycling. Naast initiatieven van twee gespecialiseerde matrasrecyclingbedrijven zijn er producenten die van de gerecyclede grondstoffen met name isolatiemateriaal maken. Het is tijd om tot opschaling van deze initiatieven te komen. 

Circular Economy Lab:

Het doel van deze bijeenkomst is om een strategie te formuleren hoe hoogwaardige recycling van matrassen gerealiseerd kan worden op een economisch rendabele manier met alle betrokken partijen in de productketen.

Het twaalfde Circular Economy Lab draait dan ook om de volgende vragen:

 • Hoe komen we tot hoogwaardige matrasrecycling in de keten en welke concrete acties vergt dit van de betrokken partijen?
 • Wat kunnen de regio Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam gezamenlijk bijdragen om dit proces te versnellen?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute op maandagavond 25 januari 2016 in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Meld u direct aan voor deze bijeenkomst.

* VANG = Van Afval Naar Grondstof. Zie: www.vang-hha.nl/programma/

Programma
Moderator: Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute

19.30 uur Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur Introductie door Jacqueline Cramer

20.05 uur Pitch: Nanne Fioole, RetourMatras, Lelystad

In Nederland zijn twee gespecialiseerde matrasrecycling bedrijven actief: MatrasRecyclingEurope in Vianen en RetourMatras in Lelystad. Nanne Fioole van RetourMatras zal in zijn pitch met name ingaan op de huidige stand van zaken:

 • Wat gebeurt er nu met de 1,2 miljoen matrassen die worden afgedankt?
 • Wie betaalt voor de verwerking van de matrassen?
 • Waarom bestaat er geen producentenverantwoordelijkheid voor matrassen in Nederland?
 • Zou dit een prikkel kunnen zijn voor hoogwaardiger verwerking?

20.15 uur Ronde 1: Welke technische, financiële en organisatorische maatregelen zijn nodig om zo hoogwaardig mogelijk matrassen te recyclen?
Aan de hand van een paneldiscussie worden met verschillende spelers uit de matrasketen de mogelijke technische, financiële en organisatorische maatregelen verkend voor hoogwaardige matrasrecycling. Wat is de impact van circulair ontwerp of de keuze voor andere grondstoffen op hoogwaardige recycling? Welk financieel-economisch arrangement zou de beste prikkel kunnen zijn tot hoogwaardige matrasrecycling (waaronder producentenverantwoordelijkheid)? Welke rol is daarbij weggelegd voor de verschillende spelers in de keten?

Paneldiscussie met:
– Nanne Fioole, directeur RetourMatras
– Marc Pruijn, programmacoördinator VANG, Ministerie van I&M
– Herman Jurrius, secretaris CBM/Matrassen industrie
IKEA (uitgenodigd)

21.00 uur Pitch: Ruud Kortink, MatrasRecyclingEurope, Vianen

Ruud Kortink van MatrasRecyclingEurope zal in zijn pitch ingaan op de toekomst: hoe kunnen we gezamenlijk de markt dusdanig organiseren dat de recycling van matrassen en de afzet van gerecyclede grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk gebeuren en leiden tot nieuwe bedrijvigheid in Nederland?

21.10 uur Ronde 2: Welke maatregelen zijn nodig om de markt voor matrasrecycling en verwerking van gerecyclede grondstoffen in Nederland te versterken?
Tijdens de tweede discussieronde worden de mogelijkheden verkend om bedrijvigheid op het gebied van matrasrecycling en hoogwaardige toepassing van de gerecyclede grondstoffen in Nederland te vergroten.

 • Hoeveel matrasrecycling fabrieken zijn er in Nederland nodig en hoe krijgen we die van de grond?
 • Hoe ziet de afzetmarkt voor gerecyclede grondstoffen er nu uit?
 • Wat kunnen we technisch doen om hoogwaardigere toepassingsmogelijkheden te benutten?
 • Welke impuls is nodig om in Nederland bedrijvigheid te stimuleren rond verwerking van gerecyclede grondstoffen tot hoogwaardige producten die afgezet worden in eigen land?
 • Welke extra impuls kunnen de regio Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam binnen zo’n initiatief geven?

Paneldiscussie met:
– Ruud Kortink, directeur MatrasRecyclingEurope
– Olaf Prinsen, directeur NVRD
– Luc Kikkert, procurement manager Auping
– Anouk Teuns, senior adviseur strategie & beleid Gemeente Utrecht (uitgenodigd)

21.55 uur Formuleren van conclusies en vervolgacties door Jacqueline Cramer

22.00 Netwerkborrel

Meld u aan voor deze bijeenkomst.


Strategisch programma: Op weg naar Cirkelregio Utrecht

Binnen de Utrechtse regio willen de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Economic Board Utrecht, het Utrecht Sustainability Institute en Natuur- en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in een gezamenlijke alliantie en in samenwerking met andere partijen toewerken naar een ‘Cirkelregio Utrecht’. Een van de prioriteiten is hoogwaardige recycling van matrassen. Op dit gebied bestaat samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is interessant voor overheden die de VANG-doelstellingen willen realiseren, ontdoeners & inzamelaars (gemeenten en instellingen zoals ziekenhuizen, vakantieparken, hotels en gevangenissen die te maken hebben met grote stromen matrassen in bedrijfsafval), matrasproducenten en –importeurs, matrasretailers, afvalverwerkers, bedrijven die willen aanhaken bij circulaire initiatieven op dit gebied, start-ups en voor geïnteresseerden uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben voor matrasrecycling en de circulaire economie in de brede zin.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?